ALLERGIE VOOR CORTICOSTEROÏDEN home ICD10: n.v.t.

Indeling van de corticosteroïden in groepen op basis van kruisallergie
De onderstaande tabel geeft een indeling van corticosteroïden op grond van hun regelmatig voorkomend kruisreaktiepatroon. De corticosteroïden zijn vanaf 1 september anders ingedeeld. Dit is naar aanleiding van de herziening van de Leidraad Dermatocorticosteroïden van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). In de leidraad is een nieuwe indeling voor kruisovergevoeligheid voor corticosteroïden opgenomen. Voorheen werden corticosteroïden op basis van hun structuur ingedeeld in 5 groepen: A, B, C, D1 en D2. Naar aanleiding van een beter inzicht in allergische reactiepatronen is de indeling van kruisreagerende corticosteroïden aangepast. De corticosteroïden zijn in de nieuwe indeling onderverdeeld in 3 groepen, groep 1, groep 2 en groep 3. Tussen stoffen die tot eenzelfde groep behoren bestaat er een risico op kruisovergevoeligheid.


Corticosteroïden:
Groep 1 Groep 2 Groep 3
budesonide flunisolide beclomethason
cortison fluocinoloacetonide betamethason-17-valeraat
fludrocortison triamcinolonacetonide betamethasondipropionaat
fluormetholon triamcinolonhexacetonide clobetasol
hydrocortison   clobetason
hydrocortisonacetaat   fluticason
hydrocortisonbutyraat   mometason
methylprednisolon   betamethason
prednisolon   betamethasondinatriumfosfaat
prednison   desoximethason
tixocortolpivalaat   dexamethason
    diflucortolon
    flumetason


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-12-2012 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid