Squaric acid dibutyl ester (SADBE)

codes geen / geen

 

 

 

Formula

CAS

 

 

 
CAS: Chemical Abstract Service Registry Number
 

Background

SADBE is toepasbaar bij mensen omdat het niet aanwezig is in het natuurlijke of technische milieu van de mens, zodat ongewenste eczemateuze reacties vermeden worden,geen kruisreacties vertoont met andere stoffen die in het natuurlijke of technische milieu aanwezig zijn, en uit toxicologisch oogpunt geschikt is voor langdurige lokale toepassing (zie onder).

SADBE wordt gebruikt voor het kunstmatig opwekken van een kontaktallergie bij mensen en is een alternatief voor DPCP (met als voordeel dat het niet ontleedt onder invloed van UV-straling) en l-chloor-2,4-dinitrochlorobenzeen (DNCB). Therapeutisch wordt SADBE toegepast als één van de behandelingsmodaliteiten van alopecia areata.

 

 

Synonyms

 

 

Uses

 

 

Cross-Reactions

Voor zover bekend bestaat er geen kruisreactie met andere allergenen in de natuurlijke of technische omgeving van de mens.

 

Unusual Reactions

 

 

References

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht contact-allergenen30-12-2011 (JRM) -  www.huidziekten.nl