PERCUTANE ALLERGIETEST (PRIK TEST, SCRATCH TEST) ICD10: n.v.t.

Percutane toediening
De percutane toediening kent 2 vormen: de prik-test en de scratch-test.

prik-test:
één druppel van het allergeen (0,05 ml) wordt op de volaire zijde van de onderarm aangebracht waarna het allergeen met een lancet loodrecht door de epidermis geprikt wordt. Daarbij dient bloeden te worden voorkomen. Bij kinderen onder drie jaar kan de rug gebruikt worden.
de onderlinge afstand bij meerdere allergenen dient >3 cm te zijn, zo mogelijk 4-5 cm.
een negatieve (NaCl 0.9%) en positieve (1 druppel 1 mg/ml histamine base) controle kan worden meegetest.
ongeveer 30 sec. na puncteren wordt het allergeen van het huidoppervlak weggenomen door met een gaasje of tissue te deppen (niet wegvegen!).

scratch-test:
eerst wordt een oppervlakkige lineaire kras gemaakt in de epidermis. Vervolgens wordt op de kras een druppel allergeen (0,05 ml) aangebracht.

Aflezing van de test
De test wordt afgelezen 15-20 minuten na de percutane toediening. Een positieve controle met histamine wordt als laatste gezet en als eerste afgelezen omdat de reactie op histamine wat sneller verloopt.
In het algemeen is een wheal < 5 mm dubieus, een wheal > 5 mm met lokaal erytheem is positief.

Daarnaast bestaan er verschillende graderingssystemen, bijvoorbeeld:
geen wheal, geen erytheem = negatief
geen wheal, erytheem < 20 mm = 1+
geen wheal, erytheem > 20 mm = 2+
duidelijke wheal en erytheem = 3+
wheal met pseudopodiën en erytheem = 4+
In dit systeem worden de 1+ gerekend tot de negatieve uitslagen.
De significantie van late reacties (> 6 uur) is onduidelijk.


Referenties
1. Terho EO, Husman K, Kivekas J, Riihimaki H. Histamine control affects the wheal produced by the adjacent diluent control in skin prick tests. Allergy 1989; 44:30-2.
2. Malling H-J. Reproducibility of skin sensitivity using a quantitative skin prick test. Alergy 1985;40:400-404.
3. Basomba A, Sastre A, Pélaz A et al. Standardization of the prick test. Allergy 1985;40:395-399.


Auteur(s):
dr. M.M.H. Meinardi. Dermatoloog, Maurits kliniek, Den Haag.

10-09-2017 (MMM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter