CASUS 22 Informatie Vorige Volgende Home

Glomuveneuze malformatie

Glomustumoren zijn goedaardige vasculaire neoplasma’s uitgaande van glomuscellen. Glomuscellen zijn gemodificeerde gladde spiercellen die onderdeel zijn van de glomus bodies, gespecialiseerde thermoregulatoire orgaantjes aan de acra bestaande uit geïnnerveerde arterioveneuze anastomosen. Glomustumoren zijn solitaire blauw-paarse dermale of subcutane noduli, vaak subunguaal gelokaliseerd, die pijnlijk kunnen zijn bij aanraking of temperatuurverschillen.

Maar er kunnen ook glomustumoren ontstaan op plaatsen waar normaal geen glomus bodies voorkomen, zoals op de romp. Daarom wordt aangenomen dat glomustumoren ook kunnen uitgaan van pluripotente perivasculaire cellen of gladde spiercellen. In sommige veneuze malformaties komen ook glomuscellen voor. Deze entiteit wordt glomangioma genoemd. Men probeert vasculaire afwijkingen altijd in te delen in twee categorieën: tumor (bijvoorbeeld een infantiel hemangioom) of malformatie (bijvoorbeeld een veneuze malformatie). Glomangiomen en multipele glomustumoren zijn geen echte neoplasieën maar vasculaire malformaties. Daarom wordt de term glomuveneuze malformaties voorgesteld.


Glomuveneuze malformatie
glomuveneuze malformatie

Zie verder onder glomuveneuze malformatie.