DBC DOT ZORGACTIVITEITEN en ZORGPRODUCTEN home ICD10: n.v.t.

De bekostinging van de zorg is steeds ingewikkelder geworden. Vroeger was het eenvoudig, er was een vaste tarievenlijst voor alle verrichtingen en consulten. Toen jaren geleden geprobeerd is om marktwerking in de zorg te introduceren is het concept DBC (Diagnose Behandel Combinatie) bedacht, een combinatie van diagnose en behandelingen, waaraan een tarief kon worden gehangen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders konden onderhandelen over de prijs van een DBC. Later is het concept DOT (DBC op weg naar transparantie) bedacht, waardoor de zaken helaas niet transparanter zijn geworden. Wat vroeger verrichtingen heette heet nu zorgactiviteit. De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) publiceert een grote tabel met daarin alle zorgactiviteiten. Zie het voorbeeld (excel sheet). De meest recente versie is op internet te vinden (op werkenmetdbcs.nza.nl) onder het trefwoord zorgactiviteitentabel. Binnen de dermatologie worden circa 120 zorgactiviteiten gebruikt (zie tabel zorgactiviteiten dermatologie (excel sheet) of de webpagina met de lijst van zorgactiviteiten dermatologie).

Zorgactiviteit Zorgactiviteit omschrijving (voorbeeld, voor complete tabel klik hier)
038911 Operatieve verwijdering van gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena of inwendige metalen hechtingen e.d. dmv excisie.
038912 Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
038909 Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.

Documenten: NZA zorgactiviteitenlijst (PDF), lijst met verkorte omschrijving zorgactiviteiten en AMC codenummers (PDF), verkorte diagnoselijst (PDF), DBC codes (PDF).

De zorgactiviteit is onderdeel van een zorgproduct. Een zorgproduct kan bijvoorbeeld bestaan uit een consult bij de dermatoloog, een zorgactiviteit zoals 38911, en nog een consult om de hechtingen te verwijderen en de uitslag te bespreken. Al die gebeurtenissen (2 bezoeken en een behandeling) worden door de software van het ziekenhuis automatisch aangeboden aan een softwarepakket van de zorgverzekeraars dat 'de grouper' wordt genoemd. Dit is een hele grote beslisboom met allemaal zijpaden. Zie zorgproducten.nza.nl. De gebeurtenissen worden er in gestopt en er rolt een zorgproductcode uit, een nummer dat correspondeert met een bepaald zorgproduct. Het aantal bezoeken, het aantal verrichtingen en de aard van de verrichtingen bepaalt het uiteindelijke zorgproduct en daarmee het tarief. Over dit tarief wordt vervolgens ook nog onderhandeld tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis, dus het blijft ondoorzichtig wat een behandeling precies kost.

De zorgactiviteit 38911 is bijvoorbeeld onderdeel van zorgproduct 029499021 met declaratienummer 15A264. Op de website www.doktersrekening.nl is op te zoeken wat de gemiddelde prijs is van dit zorgproduct. Deze website gaat uit van de passanten prijzen, dat klopt niet helemaal. Passantenprijzen zijn de prijzen die een ziekenhuis maximaal in rekening brengt (zie als voorbeeld de passantenprijslijst dots, OZP, en geneesmiddelen). Buitenlandse toeristen en patiƫnten met een zorgverzekeraar die geen contract heeft met het ziekenhuis betalen deze prijs. De echte prijs wordt bepaald in de onderhandeling tussen ziekenhuis en zorgverzekeraars. Het is dus nog steeds onmogelijk om precies op te zoeken wat een behandeling kost, want het hangt ook af van welke zorgverzekeraar de patiƫnt heeft. Inmiddels wordt het systeem niet meer gebruikt zoals het bedoeld was, de grote ziekenhuizen werken weer met vaste budgetten die zijn afgesproken met zorgverzekeraars en overheid.Websites:
werkenmetdbcs.nza.nl downloaden van documenten
www.doktersrekening.nl opzoeken wat een behandeling kost in een bepaald ziekenhuis.
www.opendisdata.nl/msz/zorgactiviteit opzoeken van zorgactiviteiten.
www.zorgproducten.nza.nl de zorgproductenviewer.

Zie voor voorbeelden de onderstaande screenshots:


www.doktersrekening.nl


www.zorgproducten.nza.nl


patientenfolder


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

25-02-2018 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter