NORMAALWAARDEN home ICD10: n.v.t.


Bepaling: Bijzonderheid: Referentiewaarde en eenheid:
ACE sterk methode-afhankelijk indicatie: 7-20 U/l
Acetoacetaat volbloed
volbloed, kinderen 1-15 jr
< 0,3 mmol/l
< 0,1 mmol/l
Aceto-acetaat/Aceton, urine (diaceetzuur) negatief
Acid-Ham test   negatief
ACTH, adrenocorticotroop hormoon ochtend, nuchter, mannen
idem, vrouwen
na metopiron (metyrapone)
1-76 ng/l
1-73 ng/l
> 90 ng/l
AFP   0-20 μg/l
ALA, delta-aminolevulinezuur, urine (porfyrine) < 5.5 mg/24 uur
Alanine-aminotransferase (ALAT, PT) referentiemethode 30°C
idem, zuigelingen 0 -0.5 jr
idem, kinderen 0.5- 2 jr
idem, 2 - 8 jr
idem, 8 -15 jr
< 26 U/l
< 54 U/l
< 37 U/l
< 30 U/l
< 28 U/l
Alanine-aminotransferase (ALAT, PT) referentiemethode 37°C, mannen
idem, vrouwen
< 50 U/l
< 40 U/l
Albumine, serum volwassenen
liggend (na 30 minuten)
zwangerschap, 2e 3e trimester
neonaten 0-1 m
zuigelingen 1-4 m
kinderen 1-15 jr
> 70 jaar
35-55 g/l
29-49 g/l
verlaagd
29-55 g/l
28-50 g/l
37-55 g/l
± 20% verlaging
Albumine, urine kwalitatief (stikje) negatief
Albumine, urine excretiesnelheid < 20 μg/minuut
< 30 mg/24 uur
< 20 mg/l
Albumine, urine mannen
vrouwen
< 2,5 mg/mmol creatinine
< 3,5 mg/mmol creatinine
Alcohol, bloed   < 2 mmol/l
Alcohol, urine   < 2 mmol/l
Aldolase volwassenen
pasgeborenen
tot 20 jaar
< 5,5 U/l (30ºC)
< 22 U/l
< 11 U/l
Aldosteron, plasma 08.00 - 10.00 uur; in rust (liggend)
3 uur na opstaan
na zoutrijk dieet, > 200 nmol/24u
30-150 pmol/l
190-820 pmol/l
< 240 pmol/l
Aldosteron, urine normaal zout in dieet < 55 nmol/24uur
α1-antitrypsine, plasma PiMM 0,9-2,0 g/l
α1-antitrypsine, feces vers
droog
< 0,4 mg/g
< 1,6 mg/g
Alkalische fosfatase volwassenen
< 12 jaar
zwangeren
< 125 U/l
< 350 U/l
< 200 U/l
Aminozuren zie tabel bij testbeschrijving  
Ammonium, plasma volwassenen
< 14 jaar
neonaten
prematuren
10-45 μmol/l
24-48 μmol/l
30-160 μmol/l
< 200 μmol/l
Amylase sterk methode-afhankelijk  
Amylase iso-enzymen afhankelijk van techniek P-fractie 50-60%
S-fractie: 40-50%
ANA   niet aantoonbaar
ANCA   niet aantoonbaar
Anion Gap [(Na+-(Cl–+ HCO3–)]   8-16 mmol/l
Antidiuretisch hormoon (ADH), bloed   2-7 ng/l
Antidiuretisch hormoon (ADH), urine   15-250 ng/24 uur
Antifactor Xa (LMW hep) 6 uur na toediening LMWH 0,1-0,2 U/ml
Antiglobulinetesten direct of indirect negatief
Antistoffen zie bij betreffende test  
Antitrombine (ATIII) activiteit

pasgeborenen
80-120% van poolplasma
178-280 mg/l
± 50% van referentiewaarde
Antitrombine (ATIII) antigeen 0,14-0,39 g/l
AP50/CH50 activiteit 70-130% van poolplasma
APC-resistentieratio   < 2,0
Apolipoproteine A1   0,7-2,0 g/l
Apolipoproteine B100   0,5-1,5 g/l
APTT methode-afhankelijk
gezonde kinderen
30-40 seconden
langere waarden
Aspartaataminotransferase (ASAT) IFCC-methode 37°C
kinderen < 1 maand
kinderen < 2 jaar
< 45 U/l
< 150 U/l
< 80 U/l
Bence-Jones-eiwit, urine   niet aantoonbaar
β2-microglobuline, serum volwassenen
> 60 jaar
kinderen
0-2,2 mg/l
< 3,0 mg/l
0,1-1,9 mg/l
β2-microglobuline, urine   < 0,4 mg/l
β2-microglobuline, liquor   < 2,2 mg/l
Bezinking neonaat
< 10 jaar
vrouwen ≤ 50 jaar
vrouwen > 50 jaar
zwangeren, 3e trimester
mannen ≤ 50 jaar
mannen > 50 jaar
0-2 mm/uur
3-13 mm/uur
< 20 mm/uur
< 30 mm/uur
< 30 mm/uur
< 15 mm/uur
< 20 mm/uur
Bilirubine, bloed, totaal > 1 maand
à terme geborenen, tot 24 uur
idem tot 48 uur
idem tot 3-5 dagen
prematuur geborenen, tot 24 uur
idem tot 48 uur
idem tot 3-5 dagen
< 17 μmol/l
< 100 μmol/l
< 140 μmol/l
< 200 μmol/l
< 140 μmol/l
< 200 μmol/l
< 275 μmol/l
Bilirubine, geconjugeerd > 1 maand < 5 μmol/l
Bloedgassen pH 7,35-7,45
  pCO2 4,7-6,4 kPa (35-48 mm Hg)
  pO2 10,0-13,3 kPa (75-100 mm Hg)
  actuele cHCO3- 22-29 mmol/l
  standaard cHCO3- 21-27 mmol/l
  Base Excess -3 - +3 mmol/l
  sO2 0,95-0,98 mol/mol
Bloedingstijd Duke-methode
Ivy-methode
Mielke-methode
1-4 minuten
1-4 minuten
2-9 minuten
CA 15.3 met 115D8- en DF3-antilichamen
zwangerschap 3e trimester
< 30 kE/l
< 100 kE/l
CA 19.9 < 37 kU/l; zie testbeschrijving
CA 125
na hysterectomie en menopauzaal
< 35 kU/l
< 30 kU/l
Calcitonine, bloed   < 25 pmol/l
Calcitonine, bloed na stimulatie, mannen
idem, vrouwen
< 300 pmol/l
< 100 pmol/l
Calcium, serum, totaal volwassenen
< 20 jaar
2,10-2,55 mmol/l
2,14-2,64 mmol/l
Calcium, geïoniseerd capillair
veneus
1,20-1,30 mmol/l
1,24-1,34 mmol/l
Calcium, urine 80 percentiel < 8 mmol/24 uur
Cannabinoïden methode-afhankelijk < 50 mg/l
Caroteen   0,3-1,1 μmol/l
Catecholaminen en metabolieten in urine zie testbeschrijving  
CD4   0,56-1,49 x 109/l
CD8   0,26-0,99 x 109/l
CD4/CD8-ratio   1,08-3,99
CEA niet-rokers
rokers
< 2,5-5,0 μg/l, methode-afhankelijk
< 5-10 μg/l, methode-afhankelijk
Cellen in liquor erytrocyten
leukocyten
0/μl
< 5/μl (12/3μl)
Ceruloplasmine mannen
vrouwen
pasgeborenen
½ - 3 jaar
> 3 jaar
0,22-0,40 g/l
0,25-0,60 g/l
0,02-0,13 g/l
0,31-0,91 g/l
0,25-0,50 g/l
Citraat, urine   1,0-3,5 mmol/24 uur
Chloride, serum veneus
anion gap (Na+-(Cl–+ HCO3–)
96-107 mmol/l
8-16 mmol/l
Chloride, zweet   < 50 mmol/l
Cholesterol, totaal leeftijds- en geslachtsafhankelijk
licht verhoogd
verhoogd
sterk verhoogd
< 5 mmol/l
5-6,5 mmol/l
6,5-8 mmol/l
> 8 mmol/l
Cholinesterase methode-afhankelijk  
Circulerende Immuun Complexen methode-afhankelijk  
Colloïdosmotische druk (COD) vanaf 6 mnd
idem liggend
22-26 mm Hg
19-23 mm Hg
Complementfactor C3 volwassenen
neonaten
zwangeren
0,90-1,80 g/l
0,63-1,26 g/l
0,99-1,98
Complementfactor C3d methode-afhankelijk  
Complementfactor C4 volwassenen
pasgeborenen
> 50 jaar
0,15-0,45 g/l
10% lager
10% hoger
Coombstest   negatief
Cortisol, plasma 08.00 uur
17.00 uur
23.00 uur
na dexamethason
150-700 nmol/l
100-400 nmol/l
< 210 nmol/l
< 140 nmol/l
Cortisol, urine met HPLC
met immunoassays
< 145 nmol/24 uur
< 300 nmol/24 uur
cotinine (nicotine derivaten in serum) niet-rokers: < 25 ug/l
C-peptide nuchter
na glucagonstimulatie
0,26-0,62 nmol/l
0,90-1,85 nmol/l
C-reactive protein (CRP)   < 10 mg/l
Creatinekinase (CK) mannen
vrouwen
neonaten
eerste levensjaar
< 200 U/l
< 170 U/l
tot 3x volwassen waarden
iets verhoogd
CK-MB activiteitsmeting
massameting
< 5% van totaal CK
< 5 ng/mL
Creatinine, bloed Jaffé-reactie (kinetisch), mannen
Jaffé-reactie (kinetisch), vrouwen
80-125 μmol/l
70-100 μmol/l
Creatinine, bloed enzymatisch, mannen
enzymatisch, vrouwen
zwangeren
< 2 dagen
1 week tot 1 maand
1 maand tot 1 jaar
1-3 jaar
kleuters
kinderen
45-100 μmol/l
45-80 μmol/l
lager tgv hemodilutie
70-140 μmol/l
30-80 μmol/l
25-70 μmol/l
25-50 μmol/l
40-70 μmol/l
50-90 μmol/l
Creatinine, urine zie ook Testbeschrijving 10-42 mmol/24 uur
Creatinineklaring volwassenen 60-125 ml/min
Cryoglobulinen   afwezig (< 60 mg/l)
D-dimeer methode-afhankelijk  
Dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEAS) mannen  
  Tanner II-III 1,6-13,7 μmol/l
  Tanner IV-V 4,5-13,6 μmol/l
  18-30 jaar 3,4-16,8 μmol/l
  31-50 jaar 1,6-12,3 μmol/l
  51-60 jaar 0,5-11,2 μmol/l
  61-83 jaar 0,3-7,7 μmol/l
  vrouwen  
  Tanner II-III 0,5-14,5 μmol/l
  Tanner IV-V 2,0-14,4 μmol/l
  18-30 jaar 1,2-10,3 μmol/l
  31-50 jaar 0,3-10,3 μmol/l
  51-60 jaar <6,6 μmol/l
  61-83 jaar <3,1 μmol/l
δ4-Androsteendion (A’dion) mannen 1-13 nmol/l
  vrouwen 1-10 nmol/l
Differentiële telling bloedcellen neutrofiele granulocyten 2,00- 7,20 x 109/l
  eosinofiele granulocyten 0,05-0,50 x 109/l
  basofiele granulocyten 0,00-0,10 x 109/l
  lymfocyten 1,00-4,00 x 109/l
  monocyten 0,15-0,90 x 109/l
3,4-dihydroxy-fenylazijnzuur (DOPAC)   0,4-1,2 mmol/mol creatinine
Dopamine (vrij DA) urine < 300 μmol/mol creatinine
Eiwit, lumbale liquor neonaten 150-1400 mg/l
  tot 10 jaar 150-300 mg/l
  volwassenen 150-500 mg/l
Eiwit, ventriculaire liquor   50-150 mg/l
Eiwit, cisternale liquor   150-250 mg/l
Eiwit totaal, serum   zie Totaal-eiwit in serum-plasma
Eiwitspectrum, serum albumine 35-55 g/l
  α1-globuline 2-4-g/l
  α2-globuline 6-10 g/l
  β-globuline 8-13 g/l
  γ-globuline 7-15 g/l
Eiwit, urine   < 150 mg/24 uur (vooral albumine)
Eosinofiele granulocyten volwassenen 0,05-0,5 x 109/l
  kinderen tot 1 jaar 0,05-0,70 x 109/l
  kinderen 1-10 jaar 0,05-0,55 x 109/l
Epinefrine (vrij A) urine < 10 μmol/mol creatinine
Epinefrine, plasma liggend 0,08–0,20 nmol/l
  staand 0,07–0,27 nmol/l
Erytrocyten mannen 4,3-6,0 x 1012/l
  vrouwen 3,8-5,5 x 1012/l
  pasgeborenen 4,0-6,0 x 1012/l
  1-12 jaar 3,8-5,4 x 1012/l
Erytropoëtine (EDTA plasma) bij normale hematocriet < 90 U/l
Ferritine mannen 25-250 μg/l
  vrouwen, premenopauzaal 20-150 μg/l
  vrouwen, postmenopauzaal 20-250 μg/l
  mannen en vrouwen > 65 jaar 45 - 250 μg/l
Fibrinedegradatieproducten (FDP) methode-afhankelijk raadpleeg eigen laboratorium
Fibrinogeen volwassenen 2,0-4,0 g/l
  neonaten normaal tot licht verlaagd
Follikelstimulerend hormoon (FSH) jongens, 0-6 mnd < 3 U/l
  jongens, 7 mnd - start pubertijd < 1,0 – 1.9 U/l
  jongens, vroege - late pubertijd < 1,0 – 7,0 U/l
  mannen, volwassen 2,0 – 7,0 U/l
  meisjes, 0-6 mnd < 1,0 – 24,0 U/l
  meisjes, 7 mnd - start pubertijd 3,0 – 10,0 U/l
  meisjes, vroege - late pubertijd < 1,0 – 8,0 U/l
  vrouwen, folliculair 1,0-8,0 U/l
  vrouwen, midcyclisch 3,0-15,0 U/l
  vrouwen, luteaal 1,0-8,0 U/l
  vrouwen, postmenopauzaal 30,0-150,0 U/l
Foliumzuur   5-23 nmol/l
Fosfaat, serum < 1 week 1,3-2,7 mmol/l
  tot 17 jaar 1,1-1,8 mmol/l
  ≥ 17 jaar 0,9-1,5 mmol/l
Fosfaat, urine alle leeftijden 10-40 mmol/24 uur
Fructose, serum   55-333 μmol/l
  piek na 1g fructose/kg 830-1390 μmol/l
Fructose, urine   < 333 μmol/l
  piek na 1g fructose/kg 1-2% van de dosis
Galactose, serum   < 0,3 mmol/l
  neonaten < 1,1 mmol/l
Galactose, urine   < 0,2 mmol/24 uur
  neonaten < 3,3 mmol/24 uur
γ-glutamyltransferase (γ-GT), serum mannen, IFCC-methode < 45 U/l
  vrouwen, idem < 35 U/l
Gastrine nuchter 120 ng/l (Gastrine G-17)
  pasgeborenen en kleuters < 200 ng/l
Glucagon nuchter < 60 pmol/l
  tijdens GTT dalend tot ± 30 pmol/l
Glucose nuchter volbloed of capillair 3,5-5,6 mmol/l
  nuchter veneus plasma 4,0-6,4 mmol/l
  binnen 1 uur na 50 g lactose p.o. stijging met 1,2-2,0 mol/l
  zwangeren zie tabel bij glucosetolerantietest
Glucose, liquor   ca. 2/3 van de bloedwaarde
Glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD) tot 3 mnd 5,9-9,6 IU/g hemoglobine
   vanaf 3 mnd 4,8-7,2 IU/g hemoglobine
Glutathionreductase (GSSG-red) tot 3 mnd 3,3-6,0 IU/g hemoglobine
  na 3 mnd 2,4-4,8 IU/g hemoglobine
GlycoHb (NGSP kalibratie) niet-diabeten 4,0-6,0%
  goede instelling < 7%
  redelijke instelling 7-8%
  slechte instelling > 8,0%
Groeihormoon mannen, nuchter < 10 mU/l (WHO IRP 80/505)
  vrouwen, kinderen, nuchter < 15 mU/l
  na inspanning > 18 mU/l
  bij insulinetolerantietest > 10 mU/l (veelal > 20)
  bij argininetest > 10 mU/l (veelal > 40)
  bij L-DOPA-test > 6 mU/l (veelal > 20)
  1 uur na 75 g glucose oraal < 4 mU/l
Haptoglobine   0,3-2,0 g/l
HDL-cholesterol mannen 0,9-1,7 mmol/l
  vrouwen 1,1-2,0 mmol/l
Hematocriet mannen 0,41-0,50 l/l
  vrouwen 0,36-0,47 l/l
  zwangeren > 0,32 l/l
  neonaten (< 1 week) 0,41-0,65 l/l
Hemoglobine in bloed (Hb) mannen 8,5-11,0 mmol/l
  vrouwen 7,5-10 mmol/l
  zwangeren ≥ 6,8-8,7 mmol/l
  < 15 dagen 5,5 mmol/l
Hemoglobine in plasma   < 4 mmol/l
Hemoglobine, foetaal (HbF) neonaten 60-90%, leeftijdafhankelijk
  > 1 jaar < 1%
Hemoglobine A2 (HbA2) volwassenen 1,5-3,2%
  neonaten < 0,5%
Hemoglobinen, instabiel   < 5% van totaal Hb
Hemoglobinevarianten HbA0 95-98%
  HbA1 5-8%
  HbA2 2-3%
  HbF < 1%
Homocysteïne (Hartstichting) nuchter, onbelast < 15 μmol/l
  belast, 6 uur na methionine < 55 μmol/l (<30 μmol/l boven nuchter)
Homovanillylamandelzuur (HVA) urine 1,1-5,5 mmol/mol creatinine
Humaan choriongonadotrofine (hCG)   < 5 IU/l, methode-afhankelijk
3-Hydroxyboterzuur volbloed 0,06-0,20 mmol/l
3-Hydroxyboterzuur/Acetoacetaat-ratio   < 1,0
5-Hydroxy-3-indolazijnzuur (5HIAA) urine 0,8-3,8 mmol/mol creatinine
17α-Hydroxyprogesteron   < 6,0 nmol/l
  pasgeborenen afhankelijk van zwangerschapsduur,
geboortegewicht en leeftijd
IJzer mannen 14-28 μmol/l
  vrouwen 10-25 μmol/l
  neonaten 17-40 μmol/l
IgM-ratio   0,24-0,43x10-3
IgM-index   0,048-0,077
Immunoglobuline A (IgA) < 2 weken < 0,15 g/l
  2 weken - 2 jaar 0,05-1,1 g/l
  2-3 jaar 0,1-2,3 g/l
  3-9 jaar 0,5-2,5 g/l
  9-15 jaar 0,6 - 3,5 g/l
  16 jaar en ouder 0,7 - 4,0 g/l
Immunoglobuline A (IgA), speeksel   120 - 200 mg/l
Immunoglobuline D (IgD)   < 150 mg/l
Immunoglobuline E (IgE) (totaal) < 4 mnd < 2U/l
  4 mnd - 1 jaar < 5 U/l
  1 - 4 jaar < 10 U/l
  4 - 7 jaar < 25 U/l
  7 - 10 jaar < 50 U/l
  ouder dan 10 jaar < 100 U/l
Immunoglobuline E (IgE) allergeenspecifiek < 0,35 kU/l (CAP systeem)
Immunoglobuline G (IgG) pasgeborenen 6,5 -13,0 g/l
  1 - 6 mnd 2,2 -11,3 g/l
  6 mnd - 6 jaar 2,6 -13,4 g/l
  6 - 16 jaar 5,2 -15,6 g/l
  volwassenen 7,0 -16,0 g/l
Immunoglobuline G-subklassen zie tabel in testbeschrijving  
Immunoglobuline G-index   0,3 - 0,6
Immunoglobuline M, bloed navelstreng 0,2 g/l
  2 weken - 6 mnd 0,03 - 0,7 g/l
  6 mnd - 3 jaar 0,1 - 1,0 g/l
  3 - 15 jaar 0,3 - 2,0 g/l
  16 jaar en ouder 0,4 - 2,3 g/l
Immunoglobuline M, liquor   0,35 - 0,65 mg/l
Immuuncomplex   niet aantoonbaar
Insuline nuchter, normaal postuur < 15 mU/l (< 110 pmol/l)
  nuchter, obesen < 25 mU/l (< 180pmol/l)
Insuline antilichamen   negatief
Insuline-achtige groeifactor 1 (IGF-1) sterk leeftijdafhankelijk methode-afhankelijk
Kalium, serum volwassenen 3,5 - 5,0 mmol/l
  neonaten 3,7 - 5,9 mmol/l
Kalium, urine   25 - 125 μmol/24 uur
Koolhydraatdeficiënt transferrine (CDT) methode Axis < 2,6%
Koolmonoxide (Carboxyhemoglobine) niet-rokers 0,5 - 1,5% COHb
  rokers < 5% COHb
  zware rokers < 10% COHb
Koper, serum volwassenen 11 - 23 mmol/l
  zwangerschap 2 à 3 maal verhoogd
  bij orale anticonceptie 2 maal verhoogd
  pasgeborenen 8 - 11 mmol/l
  prematuren 3 - 8 mmol/l
Koper, urine   0,15 - 0,95 μmol/l
Lactaat veneus/capillair volbloed 0,5 - 1,7 mmol/l
  liquor 1,1 - 2,4 mmol/l
Lactaat:pyruvaat-ratio volbloed < 15
  liquor < 15
Lactaatdehydrogenase (LD) volwassenen, IFCC-methode 135 - 225 U/l
  zuigelingen, IFCC-methode 2 à 3 x zo hoog
LDL-cholesterol aanbeveling volgens consensus < 3 mmol/l
Leukocyten totaal 4,0 - 10,0 x 109/l
  staafkernige neutrofielen 0,1 - 2,0 x 109/l
  segmentkernige neutrofielen 1,1 - 6,0 x 109/l
  neutrofielen totaal 2,00 - 7,20 x 109/l
  eosinofielen 0 - 0,50 x 109/l
  basofielen 0 - 0,15 x 109/l
  monocyten 0,15 -0,90 x 109/l
  lymfocyten 1,0 - 4,0 x 109/l
Lipase turbidimetrische methode 30 - 140 U/l (25˚C)
  spectrofotometrische methode 20 - 180 U/l
Lipoproteine-a (Lp(a)) afkapwaarde (zie test) 300 mg/l
Lithium   afwezig
  therapeutisch venster; profylaxe 0,60 - 0,80 μmol/l
  idem; acute manie 1,00 - 1,20 μmol/l
Lood, volbloed volwassenen <1,0 μmol/l (<200 mg/l)
  kinderen < 0,5 μmol/l (<100 mg/l)
Lood, 24 uurs urine   < 20 mg/l
Lupus anticoagulans (LAC) stoltijdmetingen (APTT, PT) niet verlengd
  als anticardiolipine – ELISA negatief
Luteïniserend hormoon (LH) jongens, 0 - 6 mnd < 1,0 - 2,6 U/l
  jongens, 7 mnd - start pubertijd < 1,0 - 1,8 U/l
  jongens, vroege - late pubertijd < 1,0 - 8,0 U/l
  mannen, volwassen 1,5 - 8,0 U/l
  meisjes, 0 - 6 mnd < 1,0 U/l
  meisjes, 7 mnd - start pubertijd < 1,0 U/l
  meisjes, vroege - late pubertijd < 1,0 - 8,0 U/l
  vrouwen, folliculair 1,5 - 8,0 U/l
  vrouwen, midcyclisch 10 - 55 U/l
  vrouwen, luteaal 1,5 - 8,0 U/l
  vrouwen, postmenopauzaal 10 - 90 U/l
Lymfocytensubtypering zie tabellen bij testbeschrijving  
Lysozym, plasma   4 - 15 mg/l
Lysozym, urine   0 - 3 mg/l
Magnesium, bloed volwassenen 0,7 - 1,0 mmol/l
  neonaten 0,5 - 1,2 mmol/l
  oudere kinderen 0,6 - 1,0 mmol/l
Magnesium, urine   3,0 - 5,0 mg/24 uur
Mean corpuscular volume (MCV) volwassenen 82 - 98 fL
  pasgeborenen 95 - 120 fL
Mean corpuscular hemoglobin (MCH) volwassenen 1,7 - 2,1 fmol
  pasgeborenen 1,9 - 2,5 fmol
Mean corpuscular hemoglobin conc volwassenen 19,3 - 22,5 mmol/l
Metanefrine, plasma vrij < 0,29 nmol/l
  totaal 1,25 - 6,40 nmol/l
Metanefrine (M) urine 26 - 70 μmol/mol creatinine
3-Methoxy-4-hydroxyfenyleenglycol
(MHPG)
urine 0,4 - 1,5 mmol/mol creatinine
3-Methoxytyramine (3MT) urine 37 - 170 μmol/mol creatinine
Methemalbumine   niet aanwezig
Methemoglobine (metHb of Hi)   1,0 - 1,5% van totaal Hb
Metopirontest 11-desoxycortisol > 200 nmol/l
  ACTH > 90 ng/l
Myoglobine, serum, immunologisch   < 76 μg/l
Myoglobine, urine   < 6 mg/l, negatief
Natrium serum 135 - 145 mmol/l
  urine 130 - 200 mmol/24 uur
Neuronspecifiek enolase (NSE)   < 7,5 - 15 μg/l methode-afhankelijk
  kinderen < 30 μg/l
Norepinefrine (vrij NA) urine < 30 μmol/mol creatinine
Normetanefrine (NM) urine 70 - 260 μmol/mol creatinine
Normetanefrine, plasma vrij < 0,38 nmol/l
  totaal 3,0 - 25,0 nmol/l
Norepinefrine, plasma liggend 0,94 - 2,14 nmol/l
  staand 1,82 - 5,14 nmol/l
Oestradiol meisjes, 7 mnd - start pubertijd < 60 pmol/l
  meisjes, vroege - late pubertijd < 60 - cyclische waarden
  vrouwen, folliculair 80-900 pmol/l
  vrouwen, midcyclus 400-1500 pmol/l
  vrouwen, luteaal 150-900 pmol/l
  vrouwen postmenopausaal < 10-60 pmol/l
  jongens, 7 mnd - start pubertijd < 60 pmol/l
  jongens, vroege - late pubertijd < 60-180 pmol/l
  mannen 120-180 pmol/l
Oestron vrouwen 100-1000 pmol/l
  mannen 100-200 pmol/l
Opiaten zie testbeschrijving  
Organische zuren zie testbeschrijving  
Osmolaliteit serum 275-300 mOsmol/kg
  urine na 12 uur dorsten 800-900 mOsmol/kg
  zweet < 170 mOsmol/kg
Osmotische resistentie bij 68-77 mmol NaCl 50%
  na 24h 37° met 85-95 mmol NaCl 50%
  AGLT test > 1800 s
Oxalaat, urine   0,30 - 0,60 mmol/24 uur (95P: < 0,8)
Pancreaselastase, in feces   > 200 μg/g feces
Parathyroïdhormoon (PTH) bij normaal Ca2+ 2-7 pmol/l
  bij verhoogd Ca2+ < 4 pmol/l
Plasminogeen t.o.v. normaal plasma 70-120%
Plasminogeenactivator-inhibitor (PAI) methode- en tijdstipafhankelijk 5-60 μg/l
Porfyrinen, feces, urine, bloed zie testbeschrijving  
Prealbumine 0,5-5 jaar 130-280 mg/l
  > 5 jaar en volwassenen 200-400 mg/l
PAPP-A zie testbeschrijving  
Progesteron meisjes, 7 mnd - start pubertijd < 1,0 nmol/l
  meisjes, vroege - late pubertijd < 1,0 – cyclische waarden
  vrouwen, folliculair 0,2-3,4 nmol/l
  vrouwen, midcyclisch 0,7-8,0 nmol/l
  vrouwen, luteaal 10-60 nmol/l
  zwangeren, 1e trimester 50-200 nmol/l
  zwangeren, 3e trimester > 300nmol/l
  vrouwen, postmenopausaal < 0,5-2,0 nmol/l
  jongens, 7 mnd - start pubertijd < 1,0 nmol/l
  jongens, vroege - late pubertijd < 1,0-2,0 nmol/l
  mannen < 0,5-2,0 nmol/l
Prolactine vrouwen 200-500 mU/l
  mannen 100-300 mU/l
  kinderen 100-200 mU/l
  neonaten, tot 14 dagen 1000-2000 mU/l
Prostaatspecifiek antigeen (PSA) tot 40 jaar < 2,0 μg/l
  40-50 jaar < 2,5 μg/l
  50-60 jaar < 3,5 μg/l
  60-70 jaar < 4,5 μg/l
  70-80 jaar < 6,5 μg/l
Proteïne C t.o.v. normaal plasma 75-125% of 0,75-1,25 U/mL
Proteïne S t.o.v. normaal plasma 70-130% of 0,7-1,3 U/mL
Protrombinetijd (PTT)   11-14 s
  INR 0,9-1,1
Pyruvaat volbloed 30-90 μmol/l
  liquor 60-190 μmol/l
Pyruvaatkinase in erytrocyten kinderen tot 3 mnd 5,6-12,0 IU/g Hb
  ouder dan 3 mnd 4,8-9,6 IU/g Hb
Red cell distribution width (RDW) sterk methode-afhankelijk  
Renine-activiteit, in rust, ‘s ochtends zoutbeperkt (< 50 μmol/d; liggend) > 11,0 nmol/l/uur
  normaal zout (60-160 μmol/d) 0,9-2,7 nmol/l/uur
  zoutrijk (> 200 μmol/d) < 0,5 nmol/l/uur
Reticulocyten microscopische telling 0-2%
  geautomatiseerde telling 0,5-2,5%
Retinolbindend proteïne (RBP)   30-60 mg/l
S-100 eiwit, serum; 2,5-97,5 percentiel mannen 0,01-0,12 μg/l
  vrouwen 0,1-0,15 μg/l
SCC antigeen vrouwen < 1,9 μg/l
Serotonine, plaatjes   2,8-6,0 nmol/109 trombocyten
Sikkelceltest   negatief
Sporenelementen zie testbeschrijving  
Stercobilinogeen feces   100-700 μmol/24 uur
Stollingsfactor XII activiteit 70-120% t.o.v. normaal plasma
  concentratie 23-40 mg/l
Stollingsfactoren algemeen activiteit 70-130% (of 0,7-0,13 IU/mL)
Sulfhemoglobine (sulfHb of sHb)   0%
Testosteron jongens, 0-6 mnd < 0,2-6,5 nmol/l
  jongens, 7 mnd - start pubertijd < 0,2- 0,6 nmol/l
  jongens, vroege - late pubertijd 0,6-35 nmol/l
  mannen 12-35 nmol/l
  meisjes, 0-6 mnd < 0,2 nmol/l
  meisjes, 7 mnd - start pubertijd < 0,5 nmol/l
  meisjes, vroege - late pubertijd < 0,5-3,0 nmol/l
  vrouwen 0,5-3,0 nmol/l
Thyroglobuline (Tg)   1-20 μg/l, methode-afhankelijk
Thyroïdstimulerend hormoon   0,5-3,9 mU/l
  neonaten, tot dag 4 tot 39 mU/l
  bij TRH test stijging met 1,2-43 mU/l
  bij TRH test, kinderen stijging tot 3 x basaal
Thyroxine, totaal, TT4 volwassenen 64-154 nmol/l
  pasgeborenen 127-282 nmol/l
Thyroxine, vrij volwassenen 9-24 pmol/l
  pasgeborenen 28-68 pmol/l (bij CHT hoger!)
Thyroxinebindend globuline (TBG) volwassenen 250-560 nmol/l (13-35 mg/l)
  zwangeren > 600 nmol/l
TmP/GFR bij GFR > 60 mL/min 0,80-1,35 mmol/l
  kinderen tot 25% hoger
Totaal eiwit, bloed prematuur geborenen 35-60 g/l
  à terme geborenen, tot 1 week 45-70 g/l
  kinderen 1-12 mnd 50-75 g/l
  1-2 jaar 55-75 g/l
  > 3 jaar en volwassenen 60-80 g/l
Totale ijzerbindingscapaciteit (TIJBC) volwassenen 27-54 μmol/l
Transferrine volwassenen 2,0-4,1 g/l
  neonaten 1,3-2,7 g/l
Tubulaire terugresorptie van fosfaat
(TRP)
  85-95%
Triglyceriden nuchter 0,6-2,2 mmol/l (richtlijn: <2)
Trijoodthyronine (T3)   1,1-3,0 nmol/l
  tot 2 weken 0,8-3,8 nmol/l
Trombinetijd   15-20 sec, test-afhankelijk
Trombocyten   150-400 x 109/l
Trombotest zie testbeschrijving  
Troponine raadpleeg eigen laboratorium  
Uraat, urine   < 5 mmol/24 uur
Ureum, serum kinderen 1,8-6,4 mmol/l
  volwassenen 2,5-6,4 mmol/l
  > 60 jaar 2,9-7,5 mmol/l
Ureum, urine 1e week 2,5-3,3 mmol/ 24 uur
  1e maand 10-17 mmol/ 24 uur
  6-12 mnd 33-67 mmol/ 24 uur
  1-2 jaar 67-133 mmol/ 24 uur
  4-8 jaar 133-200 mmol/ 24 uur
  8-16 jaar 200-333 mmol/ 24 uur
  volwassenen 333-583 mmol/ 24 uur
Urinesediment erytrocyten < 5/gezichtsveld (5-10/μl urine)
  leukocyten 5-10/gv 400x (10-20/μl urine)
  hyaliene cilinders < 3/gv 400x
Urinezuur, serum mannen 0,20-0,42 mmol/l
  vrouwen 0,12-0,34 mmol/l
Urinezuur, urine normaal dieet 1,2-4,0 mmol/24 uur
Urobilinogeen, urine volwassenen, zuigelingen 1-7 μmol/24 uur
  kleuters 7-13 μmol/24 uur
Vet, feces screening niet aantoonbaar
  vetbalans < 6 g/24 uur
  vetresorptie > 95%
Vanillylamandelzuur (VMA), urine   0,5-2,5 mmol/mol creatinine
Viscositeit serum 1,4-1,8 mPa.s (25˚C)
  plasma 0,05-0,20 mPa.s lager
Vitamine A all-trans retinol 1,2-2,7 μmol/l
Vitamine B1 heparinebloed 60-120 nmol/l
Vitamine B2 heparinebloed 200-375 nmol/l
Vitamine B3 heparinebloed 20-50 μmol/l
Vitamine B6 heparinebloed 35-110 nmol/l
Vitamine B12   130-700 pmol/l
Vitamine C plasma 11-100 μmol/l
Vitamines D 25(OH)D3 20-100 nmol/l
  1α,25(OH)2D 40-140 pmol/l
Vitamine E α tocoferol 15-35 μmol/l
Vitamine K1   0,8-5,3 nmol/l
Von Willebrandfactor (VWF) factor VIII 0,50-1,50 U/mL (of 50-150%)
Waterstof, in ademlucht   < 20 ppm (lactose, glucose)
  met lactulosebelasting piek na > 120 minuten
Xyloseresorptietest, belasting 25 g urine > 5g/5 uur (33 mmol)
  bloed piek 0,3 g/l (2mmol/l) na 2 uur
Xyloseresorptietest, belasting 5 urine > 1,2 g/5 uur (8 mmol)
  bloed > 0,23 g/l (1,5 mmol/l)
Zink plasma 10-18 μmol/l
  volbloed 70-130 μmol/l
Zweetproef Cl– < 50 mmol/l
  Na+ < 50 mmol/l
  geleidbaarheid < 60 eq, mmol NaCl/l
  Na+/Cl–ratio < 1,0
  Na+ + Cl– < 130
  CF-patiënten: Cl– > 60 mmol/l
  CF-patiënten: Na+ > 60 mmol/l
  CF-patiënten: Na+ + Cl– > 140 mmol/l
  CF-patiënten: geleidbaarheid > 80 eq, mmol NaCl/l


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

30-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid