CAT database
stuur een vraag   -   claim een vraag   -   toelichting
 
        

NR

CAT VRAAG

GO

GECLAIMD DOOR

1.

Heeft het zin om bij atopisch eczeem, en een verhoogd IgE tegen katten, een aanwezige kat in het huis van de patiŽnt te elimineren?

gif

spacer

2.

Een patiŽnt die methotrexaat gebruikt heeft toch per ongeluk zijn vrouw zwanger gemaakt. Moet de zwangerschap worden beŽindigd?

gif

M. Linthorst Homan (AMC, april 2010)

3.

Een patiŽnte geeft borstvoeding. Mag zij teerzalven gebruiken?

gif

M. Tebbe (AMC, juli 2011)

4.

Een patiŽnte in de dagbehandeling geeft borstvoeding. Mag zij dithranol gebruiken ?

gif

B. Wind (AMC, aug 2011)

5.

Een patiŽnt met sikkelcel anemie wil zijn spataderen laten scleroseren. Mag dat ?

gif

  

6.

Moet voor het starten van MTX of prednison een rŲntgenfoto worden gemaakt en een Mantoux gezet?

gif

  

7.

Voor het starten van een biological wordt een Mantoux gezet. Wat is de grens waarbij de behandeling niet zomaar gestart kan worden: 0.5 cm (Amerikaanse teksten) of 1.0 cm (handleiding Mantoux Nederland)?

gif

  

8.

Moet antistolling (Sintrom, Marcoumar, Ascal, andere) gestopt worden voorafgaande aan een dermatochirurgische ingreep?

gif

  

9.

Een patiŽnt wordt geopereerd aan de vinger, mag er lidocaÔne met adrenaline worden gebruikt?

gif

N. van der Meij (AMC, apr 2010)

10.

Wat is de maximale hoeveelheid lidocaÔne die per keer mag worden gebruikt voor verdoving van de huid?

gif

 

11.

Moet infliximab gestopt worden bij patiŽnten die een operatie ondergaan?

gif

 

12.

Moeten patiŽnten die infliximab gebruiken Tamiflu starten als ze griep krijgen ?

gif

 

13.

Is EUSOL schadelijk voor wondgenezing?

gif

 

14.

Een patiŽnt heeft een CDLE. Loopt zij risico op een SLE?

gif

  

15.

Een patiŽnt heeft een morfea. Loopt zij risico op systemische sclerodermie?

gif

  

16.

Een patiŽnt met diabetes krijgt 40 mg prednison. Is het voor de glucose spiegels beter om dit over 2 giften te verdelen?

gif

  

17.

Is er een indicatie voor een sentinel node procedure bij maligne melanoom ?

gif

  

18.

Is een histamine-vrij dieet bij chronische urticaria zinvol?

gif

  

19.

Welke behandelmogelijkheden zijn er voor lichen planopilaris?

gif

C.M. Legierse (AMC, nov 2009)

20.

Is het zinvol om bij langdurig immunosuppresiva gebruik, zoals bij een donornier, acitretine voor te schrijven om de ontwikkeling van huidkanker te remmen ?

gif

 

21.

Zijn er schadelijke effecten van systemische retinoÔden (acitretine) bij transplantatie patiŽnten?

gif

 

22.

Kan een verhoogd LDH gegeneraliseerde jeukklachten zonder huidafwijkingen (pruritus) veroorzaken?

gif

 

23.

Een baby wordt geboren met een grote Tierfell naevus. Moet er een MRI worden gemaakt ?

gif

 

24.

Is diphenciprone effectief bij alopecia areata?

gif

Zie richtlijn NVDV

25.

Een 47-jarige patiŽnte (rookster, hypertensie) krijgt 36 uur na sclerocompressietherapie met aethoxysklerol een CVA. Kan dit door het scleroseren zijn ontstaan?

gif

   

26.

Bij gebruik van fumaarzuur zien we af en toe een lymfopenie optreden. Wat is acceptabel en wat is het beleid in dat geval?

gif

A.C.Q. de Vries (AMC, dec 2013)

27.

Een patiŽnt ontwikkelt, als eerste uiting van psoriasis, een psoriasis guttata. Voorafgaand was er een periode met keelpijn en een infectie met de beta-hemolytische streptococ is aangetoond door middel van een keelkweek en/of een hoge AST (anti-streptolysine-titer) of anti-DNAse B. Is het verstandig om de patiŽnt te behandelen met een antibioticum?  

gif

 

28.

Wat werkt beter bij perniones; capsaÔcine / capsicum crŤme of een calcium antagonist ?

gif

M. Appelman (AMC, feb 2010)

29.

Is Viagra een effectieve behandeling bij de ziekte van Raynaud?

gif

 

30.

Een patiŽnte die 5 jaar geleden met infliximab is behandeld voor een off-label dermatologische indicatie ontwikkelt nu opeens multiple sclerose. Is er een relatie met infliximab?

gif

 

31.

Is botulinetoxine bij Hailey-Hailey een effectieve behandeling?

gif

C.M. Legierse (AMC, mrt 2011)

32.

Er wordt vaak geroepen dat intraveneuze behandeling van celllitis (erysipelas) beter is dan orale. Maar is daar wel evidence voor?

gif

  

33.

Is propanolol een goede en veilige behandeling voor bedreigende haemangiomen bij baby's?

gif

  

34.

Werken antihistaminica bij alle vormen van jeuk?

gif

  

35.

Wat is het beste (effectiviteit en veiligheid) doseringsschema voor Efudix bij actinische keratose?

gif

  

36.

Is Pentostam intralesionaal samen met cryotherapie een goede behandeling bij cutane leishmaniasis? (weegt het effect op tegen de bijwerkingen?) 

gif

  

37.

Werkt adrenaline bij acuut angio-oedeem en moeten patiŽnten met episodisch angio-oedeem een epipen voorgeschreven krijgen?

gif

 

38.

Moet een patiŽnt met cutane sarcoidose worden doorverwezen naar de oogarts en naar de longarts voor screening op longsarcoidose en oogafwijkingen?

gif

 

39.

Is er screenend onderzoek nodig naar bijvoorbeeld paraproteÔnen (M-proteÔne) bij een patiŽnt waarbij de diagnose cutane amyloidose is gesteld?

gif

 

40.

Is oxybutinine 3 dd 2.5 mg effectief bij hyperhidrosis axillaris?

Is het ook veilig (is er risico op cognitieve stoornissen)?

gif

 

41.

Is zwachtelen bij een erysipelas aan het been noodzakelijk?  

gif

S. Wijtvliet (FlevoZH, aug 2011)

42.

Welke diagnostische test heeft de voorkeur bij klinische verdenking op onychomycose, kweek of PA?

 gif

  

43.

Moet azathioprine gestopt worden bij een mannelijke patiŽnt die kinderwens heeft ?

gif

M. Tebbe (AMC, mei 2011)

44.

Moet een naevus sebaceus preventief geŽxcideerd worden?

gif

M. Baars (UMCU, aug 2011)

45.

Wat is de streefdosering van isotretinoine bij de behandeling van folliculitis decalvans?

gif

  

46.

Is Neotigason effectief bij kinderen met pityriasis rubra pilaris (PRP)?

gif

W.S. Hovius (AMC, sep 2011)

47.

Wat is het beleid bij een psoriasis patiŽnt die biologicals gebruikt en zwanger wordt?

Zelfde vraag bij een patiŽnte met hidradenitis suppurativa. 

gif

  

48.

Moet  een 6GPD-deficientie uitgesloten worden alvorens te mogen starten met plaquenil?

gif

M.E. Schram (AMC, nov 2011) 

49.

Moet een patiŽnt met een CDLE regelmatig worden gescreend op het ontwikkelen van een SLE? En zoja, hoe?

gif

   

50.

Hebben kinderen met acanthosis nigricans een verhoogd risico op het krijgen van diabetes mellitus type 2 / insuline resistentie?

gif

N.A. Bogaards (AMC, feb 2012)

51.

Is sulodexide effectief bij de behandeling van het ulcus cruris venosum?

gif

  

52.

Moeten alle patiŽnten die bij de dermatoloog komen vanwege hirsutisme worden doorverwezen naar de gynaecoloog?

gif

  

53.

De moderne pacemakers zijn dusdanig afgeschermd en beveiligd tegen stroomstoten dat electrocoagulatie voor dermatologische ingrepen geen enkel probleem is. Klopt dat?  

gif

  

54.

Een man die infliximab gebruikt voor psoriasis heeft zijn vrouw zwanger gemaakt. Is dat een probleem, is er risico op schade aan de ongeboren vrucht?

gif

   

55.

Is sirolimus crŤme een goede lokale behandeling voor adenoma sebaceum?

gif

  

56.

Is iontoferese effectief bij hyperhidrosis palmaris (en axillaris)?

gif

B. Wind (AMC, dec 2012)

57.

Zijn biologicals effectief bij pityriasis rubra pilaris (PRP)?

gif

M.E. Schram (AMC, mei 2013) 

58.

Bij behandeling met fumaarzuur kan hypercholesterolemie ontstaan. Moet dan 40 mg simvastatine worden gestart?

gif

A.C.Q. de Vries (AMC, mrt 2013) 

59.

Is amorolfine lak efficiŽnt bij de behandeling van onychomycose?  

gif

D.C. van Rappard (AMC, feb 2013) 

60.

Kan onychomycose behandeld worden met lasertherapie?

gif

 

61.

De Diane 35 pil is niet beter dan een gewone anticonceptiepil voor de behandeling van acne vulgaris bij vrouwen en kan vanwege de verhoogde kans op trombose beter niet meer worden voorgeschreven. Is dat juist?

gif

 

62.

Kan Androcur ook bij mannen met acne worden voorgeschreven?  

gif

  

63.

Moet bij alle patiŽnten die gaan beginnen met Imuran voor het starten van de behandeling worden gescreend op deficiŽntie van het enzym thiopurinemethyltransferase (TPMT)?

gif

  

64.

Is er terughoudendheid geboden bij het gebruik van tacrolimus lokaal bij mucosale dermatosen (b.v. lichen planus mucosae), i.v.m. een mogelijke kans op premaligne/maligne huidafwijkingen?

gif

  

65.

Is het verstandig om bij kinderen en volwassen met cutane mastocytose een Epipen (adrenaline auto-injector) voor te schrijven?

gif

N.A. Bogaards (AMC, jan 2014)

66.

Een patiŽnt met hand / voet syndroom (bij chemotherapie) heeft triamcinoloncrŤme gekregen en mag dit van het hematologie protocol niet langer dan 2 weken gebruiken. Heeft het zin om langer (preventief) en krachtigere corticosteroÔden te gebruiken? Is er een betere therapie?

gif

  

67.

Moeten patiŽnten die gaan starten met een TNF-remmer voor psoriasis van tevoren worden gescreend op HIV?  

gif

J.R. Mekkes (AMC, mrt 2013)

68.

Moeten patiŽnten met alopecia areata gescreend worden op gluten intolerantie?    

gif

 

69.

In welke situaties bij dermatochirurgische ingrepen is het verstandig om preventief antibiotica voor te schrijven, en welke?

gif

J.R. Mekkes (AMC, mrt 2017)

70.

Heeft het zin om bij patiŽnten met chronische idiopathische urticaria een antibioticakuur voor te schrijven die Helicobacter pylori reduceert (triple therapy - Hp eradication)?

gif

 

71.

Heeft het zin om bij patiŽnten met chronische idiopathische urticaria een pseudo-allergeen vrij dieet uit te proberen (geen kleurstoffen, conserveringsmiddelen)?

gif

  

72.

Moeten alle patiŽnten met atopisch eczeem of chronisch eczeem bij voorbaat al uitsluitend wolvetvrije producten voorgeschreven krijgen, of is de kans op een wolvet allergie in deze groep zo klein dat dit niet nodig is?  

gif

H. Verhagen (VUMC, 2018)

73.

Bij atopische patiŽnten is soms het hoofd en de nek erg aangedaan (head and neck dermatitis). Overgroei van Malassezia furfur wordt genoemd als mogelijke factor, naast aerogene contact dermatitis (parfums, andere aero-allergenen).

Is er evidence dat een malassezia infectie inderdaad een etiologische factor kan zijn bij head and neck dermatitis bij atopische patienten? Hoe dit dan te diagnostiseren? IgE?

gif

  

74.

Bij atopische patiŽnten is soms het hoofd en de nek erg aangedaan (head and neck dermatitis). Overgroei van Malassezia furfur wordt genoemd als mogelijke factor, naast aerogene contact dermatitis (parfums, andere aero-allergenen). Heeft het zin om in dit soort situaties antimycotica voor te schrijven?

gif

  

75.

Moet een 6GPD-deficiŽntie uitgesloten worden alvorens te mogen starten met dapson?

gif

  

76.

Is diphenciprone effectief bij verruca vulgaris?

gif

 

77.

Kan confocale lasermicroscopie het onderscheid maken tussen een goedaardige naevus en een dysplastische naevus of melanoom?

 gif

 

78.

Moet er bij een patiŽnt met FAMMM syndroom regelmatig een MRI of CT scan worden gemaakt om een pancreastumor uit te sluiten?

 gif

L.A.A. Gerbens (AMC, 2018)

79.

Is infliximab (of een andere TNF remmer) effectief bij therapie-resistente vormen van dissecting folliculitis?

 gif

 

80.

Wat is de beste behandeling van tinea capitis bij kinderen?

 gif

 

81.

Heeft het zin om aan de systemische behandeling van tinea capitis bij kinderen, een lokale therapie zoals ketoconazol shampoo toe te voegen?

 gif

 

82.

Moeten patiënten met het zeldzame Leopard syndroom regelmatig gecontroleerd worden op dysplastische naevi of melanomen? 

 gif

  

83.

Patienten met chronische ulcera aan de benen die een heup- of knie-prothese moeten krijgen worden vaak niet geholpen door de orthopeed uit angst voor infectie van de prothese. Is er evidence voor dit beleid van de orthopeden?  

 gif

  

 84.

Kan chloorhexidinecrème de uitbreiding van mollusca contagiosa voorkomen?

 gif

  

85.

Kan curettage van mollusca de uitbreiding van mollusca contagiosa voorkomen of de ziekteduur verkorten?

 gif

  

86.

Kan chronische urticaria veroorzaakt worden door Blastocystis hominis infectie? 

 gif

  

87.

Welke therapieŽn zijn effectief bij alopecia areata? 

 gif

  

88.

Zijn lokale of systemische antibacteriŽle middelen effectief bij de behandeling van m. Hailey-Hailey?

 gif

  

89.

Wat is de effectiviteit van isotretinoÔne en de combinatie van clindamycine en rifampicine bij folliculitis decalvans, welke is eerste keus?

 gif

  

90.

Wat is de effectiviteit van hyperbare zuurstof bij pyoderma gangrenosum?  

 gif

A. Lokin (2020)

91.

Wat is de effectiviteit van VAC therapie bij pyoderma gangrenosum?  

 gif

G. van der Kraaij (2020)

92.

Kan een patiŽnt met een pacemaker worden behandeld met elektrocoagulatie?  

 gif

  

93.

Is naltrexon effectief bij m. Darier? Is het veilig?

 gif

  

94.

Is naltrexon effectief bij m. Hailey-Hailey? Is het veilig?

 gif

  

95.

Is de MyraDry effectief bij hyperhidrosis axillaris?

 gif

A. Lokin (2018)

96.

Welke therapieŽn zijn effectief bij frontal fibrosing alopecia?

 gif

  

97.

Kunnen biologicals veilig worden voorgeschreven bij patiŽnten met hiv?

 gif

  

98.

Welke biological is het beste voor acrodermatitis continua von Hallopeau

 gif

  

99.

Is tranexaminezuur effectief bij melasma?

 gif

A. Lokin (2020)

100.

Is HPV vaccinatie effectief bij de behandeling van verruca vulgares?

 gif

M. Bakker (2020)

101.

Is BMR vaccinatie effectief bij de behandeling van verruca vulgares?

 gif

C.J.R. Dikovec (2021)

102.

Is er bij psoriasis een verhoogde kans op het ontstaan van polycythemia vera?

 gif

 gif

A. Caron (2020)

103.

Wat is de effectiviteit van crisaborole (Staquis) bij atopisch eczeem?

 gif

A. Zwanenburg (2020)

104.

Is Kurkuma (of bestanddelen daarvan) effectief bij psoriasis?

 gif

J.L. Klatte (2018)

105.

Is minoxidil effectief bij alopecia areata?

 gif

  

106.

Is glycopyrronium (glycopyrrolate) effectief bij hyperhidrosis? Wat is de aanbevolen en de maximale dosering? Welke bijwerkingen zijn te verwachten?

 gif

  

107.

Is imiquimod werkzaam bij granuloma annulare?

 gif

M.F. Hofhuis (2020)

108.

Is het Leser-Trťlat sign (eruptie van multipele verruca seborroica) een reden om te screenen op interne maligniteiten?

 gif

  

109.

Is dapson effectief bij pyoderma gangrenosum?

 gif

  

110.

Is er bij gebruik van isotretinoÔne bij acne een verhoogde kans op depressie en suicidaliteit?

 gif

 

111.

Is dapson effectief bij hidradenitis suppurativa?

 gif

  

112.

Heeft het zin om ouderen te vaccineren tegen herpes zoster?

 gif

Th. Siegenbeek van Heukelom (2021)

113.

Heeft het zin om voor het starten van biologicals te vaccineren tegen herpes zoster?  

 gif

  

114.

Een jonge hidradenitis patiŽnte die adalimumab gebruikt krijgt een thrombus in de centrale retina vene. Is de kans op thrombo-embolic events verhoogd bij gebruik van adalimumab?

 gif

  

115.

Is Granulox spray effectief bij de behandeling van inerte wonden?

 gif

  

116.

Welke excisiemarge moet worden aangehouden bij een Merkelcelcarcinoom?

 gif

S.E. Uitentuis (2021)

117.

Is montelukast effectief bij orale aften?

 gif

M. Bakker (2021)

118.

 

 gif

  

119.

 

 gif

  

        

 

gif Deze vraag is beantwoord     gif Deze vraag is nog vrij (te claimen)    gif Aan deze vraag wordt gewerkt *

  

Groen: CAT tekst ingeleverd

* In deze tabel worden vragen verzameld, vaak over het effect van therapie. Iedereen kan een vraag insturen. Aios die in het kader van de opleiding een CAT moeten uitwerken gebruiken vaak een casus waar ze zelf tegen aan liepen in de praktijk, maar kunnen ook in deze tabel kijken of er een geschikt onderwerp tussen staat, en de vraag claimen om uit te werken.

NB: Niet alle CAT's die gedaan zijn hebben ook geresulteerd in een nagekeken, goedgekeurde en ingeleverde tekst.

        
        
        
 

Heeft u zelf een vraag die geschikt is voor een CAT: stuur die nu vast in s.v.p. !

Vraag voor CAT:

Uw naam:

Uw e-mail adres:

 

Wilt u deze vraag ook zelf gaan beantwoorden (claimen)?
Ja, ik ga de vraag ook zelf beantwoorden, reserveer deze vraag voor mij
Nee, ik stuur alleen maar een vraag in    

 
        
        
        
 

Wilt u een vraag gaan beantwoorden: claim de vraag:

Nr. gekozen vraag:

Uw naam:

Uw e-mail adres:

   

 
        
        
        
 
NB: een goede CAT-vraag is een enkelvoudige vraag. Wordt het onderwerp al snel groter, bijvoorbeeld: 'welke behandelingen zijn er voor wratten?', dan is het geschikter voor een protocol bespreking.Ook onderwerpen die zich lenen om uit te werken tot een protocol / richtlijn kunnen worden aangemeld: zie aanmelden onderwerp voor protocolbespreking.
 
        
        
        
  W3C-valid