Klinische presentatie en referaat

 

Klinische presentatie

Een klinische presentatie (klinische les) is een presentatie over een huidziekte of over een ander klinisch onderwerp, bijvoorbeeld een therapie-overzicht (bijvoorbeeld: corticosteroÔden; emollientia; antihistaminica in de zwangerschap; wondbedekkers) of een diagnostisch probleem (bijvoorbeeld welk bloedonderzoek te doen bij SLE, urticaria, vasculitis).

Het doel is de aios groep voor te lichten over alle klinische aspecten van een huidziekte of over een therapie of diagnostisch proces.

 

- Huidziekte: Hoe ziet het er uit, komt het vaak voor, wat is de DD, hoe moet het worden behandeld, etc.

- Therapie: overzicht beschikbare middelen, indeling, eigenschappen, eerste keuzes

- Diagnostiek: bespreking van de mogelijke testen, advies over een lab pakket, flow-diagrammen.

 

De klinische les wordt gegeven in de vorm van een powerpointpresentatie.

Er hoeft geen tekst of samenvatting te worden uitgedeeld (eventueel handout presentatie).

 

 

Referaat

Een referaat is het bespreken van een artikel. Deze artikelen worden meestal door een staflid geselecteerd en uitgedeeld aan een aios om te bespreken. Aios kunnen ook zelf een artikel dat ze tegenkomen en dat belangwekkend genoeg lijkt voordragen als onderwerp voor een referaat.

 

Voor een referaat zorgt de aios ervoor dat er een stapel kopieŽn klaarligt van het artikel en dit wordt collectief doorgenomen.

 

 

 

Beoordelingsformulier voor in portfolio: Beoordeling Klinische presentatie / Referaat