VNUS PROCEDURE (VNUS CLOSURE FAST, ENDOVASCULAIRE RADIOFREQUENTE ABLATIE) ICD10: n.v.t.

De endovasculaire coagulatie van de vena saphena magna en vena saphena parva met het VNUS systeem (VNUS closure) is een techniek die net even wat anders gaat dan de endovasculaire laser. Het aanprikken is het zelfde, maar de techniek van dichtschroeien is anders. Bij de laser wordt de draad op de hand steeds een stukje teruggetrokken en komen hoge energieniveaus en hoge temperaturen voor. Bij de VNUS wordt op gecontroleerde wijze steeds 7 cm tegelijk behandeld, waarbij de temperatuur in het vat gemeten wordt en constant wordt gehouden.

Zie ook: patiënteninformatie VNUS procedure

VNUS
Indicaties
Insufficiënte Vena Saphena Magna (VSM)
Insufficiënte Vena Saphena Parva (VSP)
Die voldoen aan de criteria om de procedure te kunnen uitvoeren: de diameter van het vat moet groot genoeg zijn (> 4 mm), het vat moet over het te behandelen traject binnen de faciebladen liggen, en er mogen geen bochten of kronkels in het vat of in de aanprikroute liggen die het aanprikken of doorvoeren van de VNUS draad onmogelijk maken.

Contra-indicaties
Varices die van belang zijn voor de veneuze afvloed
Anti-stolling gebruik (Sintrom, Marcoumar). Ascal kan 5 dagen tevoren worden gestopt
Arteriële insufficiëntie of andere contra-indicaties voor het aanleggen van een drukverband
Een ligging of anatomie die de VNUS proceduren onmogelijk maakt (zie boven)
Trombose en tromboflebitis

Contra-indicaties, relatief
Kort traject, moeilijke aanprikhoek


Benodigdheden
Team; operateur, instrumenterende (beiden steriel), verpleegkundige (onsteriel)
Poliklinische operatieruimte, groot genoeg voor team en apparatuur
Behandeltafel; bij voorkeur met mogelijkheden voor trendelenburg en anti-trendelenburg posities
Duplex met 7,5 mHz probe
VNUS generator
VNUS catheterset, 60 cm of 100 cm
Nouvag DP20 dispenser met vario voetpedaal
Steriele DP20 slangen
Tumescent anesthesie: 500 cc NaCl 0,9%
Infuussysteem met 500 cc NaCl 0,9% om langzaam op de catheter te laten druppelen, met drukzak, optioneel(1 druppel per 5 sec), catheter voor ingreep doorspuiten volstaat veelal.
Driewegkraantje, 20 cc spuit, naald (lang) (eventueel Tubing setje met klepsysteem)
7 french introducer sheet
Transducer cover steriel; CIVCO, CIV-flex, vullen met onsteriele gelei
Steriele gelei voor duplex
Steriel mesje voor insteekopening (disposable, mesje 11)
Afdekpakket varices met afdekhoes voor de voet
Twee disposable jassen
Handschoenen steriel, mondkapjes, hoofdbedekking, jodium, chloorhex/alcohol
Steristrips en kleine pleister
Op dagbehandeling voorbereiden en evt fraxiparine 0,3 ml tevoren geven. Dit met name bij hoog risico op VTE (o.a. VTE in VG, maligniteit, langdurige immobilisatie)
Steunkous / materialen voor drukverband
Instrument om de steunkous aan te trekken (op OK)


Op steriele doek / tafel:
- Transducer cover steriel; CIVCO, CIV-flex, inclusief zakje steriele gel
- Mesje 11
- Klem met gazen om te joderen
- Introducer sheet (7 french)
- Afdekpakket varices met afdekhoes voor de voet
- Spuit om introducer sheet en VNUS catheter door te spoelen
- Steriele DP20 slang

In een later stadium: als de introducer sheet is geplaatst: VNUS catheterset, 60 cm of 100 cm uitpakken en op steriel veld doorspoelen.


Taken van allen:
- Klaarzetten en aansluiten op stroom VNUS en Duplex apparaten.
- Klaarzetten Nouvag DP20 dispenser met vario voetpedaal.

Taken verpleegkundige:
- Klaarzetten steriele doek met al het bovenstaande erop
- Tumescent anesthesie: 500 cc NaCl 0,9%, 20 cc lidocaine 2% zonder adrenaline in de 500 cc infuuszak toevoegen en aanbrengen in de dispenser.
- Klaarleggen 2 (of 3) steriele jassen en handschoenen
- Klaarzetten desinfectans (jodium of bij allergie: chloorhexidine)
- Bijhouden voorraden en zo nodig bestellen.


Procedure
1. Staand het te behandelen traject middels de duplex aftekenen.
2. Hele VSM in beeld brengen en saphenofemorale overgang inspecteren. Bij VSP: tot de crosse in beeld brengen. Tevens letten op omliggende structuren.
3. Patiënt positioneren op de tafel, (te behandelen been exorotatie (bij VSM)) bank anti-trendelenburg. Bij VSP uiteraard buikligging. Bij occluderen VSP elleboog/knie stand.
4. Desinfecteer been en steriel afdekken, spullen op steriel doek klaarleggen. Duplex Probe steriel inpakken; let op dat er gel in de transducer cover komt.
5. Determinatie plek van aanprikken onder echogeleide en huid lokaal verdoven.
    
  Fase 1 t/m 5 mag niet te lang duren anders wordt het aanprikken steeds moeilijker!
(occluderen van de vene door horizontale positie)
     
6. Aanprikken van het vat onder echogeleide
7. Opvoeren van de voerdraad van introducer sheet door de holle naald, controleren met echo
- kleine incisie over de naald met mesje 11.
- Inbrengen introducer sheet over de voerdraad.
- Verwijderen van de aanpriknaald over de voerdraad
8. Sheath (werkkanaal) over de voerdraad heenschuiven
     
  VOERDRAAD VERWIJDEREN !
     
9. Uitpakken en gebruiksklaar maken van VNUS behandelcatheter, deze door de sheath heen inbrengen en MINSTENS 2 cm caudaal van de crosse positioneren! Tip terugtrekken tot onder de epigastrische vene, ongeveer 2 cm vanaf de vena femoralis.
10. Onder echogeleide tumescent anesthesie langs het vat aanbrengen.
11. Start VNUS procedure, 20 sec. per 7 cm. Goed aandrukken met de duplexprobe of met de hand is nodig. Er staan streepjes op de catheter om de 7 cm, zodat hiermee steeds het volgende traject kan worden gekozen. Let op dat op het laatst de sheet mee wordt teruggetrokken, omdat anders de sheet aan de catheter versmelt.
12. Als gehele traject behandeld is: verwijderen sheath en behandelcatheter, insteekopening afdekken met een pleister. Aantrekken tijdelijke kous / zwachtels.


Fraxiparine toedienen aan de patiënt. Leefregels meegeven aan de patiënt.

Controle afspraak na zes weken.


Risico's en complicaties
Nabloeding en hematomen: bij grotere vaten, bij gebruik van anticoagulantia, bij andere oorzaken voor bloedingsneiging, bij obesitas, bij onbedoeld beschadigen van arterietakje
Trombose en tromboflebitis
Beschadiging van zenuwen

Video's

Voor een algemeen beeld van de techniek: bekijk onderstaande filmpjes die op Youtube te vinden zijn. Zie verder onder de flebologie protocollen.

Video VNUS closure procedureVideo: VNUS closure procedure.


Video VNUS closure procedureVideo: VNUS closure procedure.


Video VNUS closure procedureVideo: VNUS closure procedure.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid