DUPLEXONDERZOEK ICD10: n.v.t.

Het veneus duplex onderzoek wordt verricht in staande houding en in een licht verduisterde kamer.
De bevindingen kunnen worden ingetekend in onderstaand schema (plaats muis over figuur voor uitleg anatomie).
Duplex uitslag schematisch
Zie ook:
- Duplex onderzoek van de vena saphena magna

Er is een powerpoint presentatie beschikbaar over het Duplex onderzoek:
- Veneus Duplexonderzoek van de onderste extremiteiten (N. van der Meij, 2010)

Zie voor uitleg over de Esaote Echo-Doppler de handleidingen:
- Handleiding MyLab 25 Duplex
- Handleiding MyLabFive Duplex


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

05-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid