CORONA VIRUS INFECTIE BIJ GEBRUIK BIOLOGICALS print home printenhome


IK GEBRUIK BIOLOGICALS - WAT KAN IK DOEN OM EEN INFECTIE MET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN?

Volg de adviezen van het RIVM, raadpleeg regelmatig de RIVM website, het beleid kan dagelijks veranderen.


LOOP IK EEN VERHOOGD RISICO?

Ja. Patiënten die biologicals gebruiken zoals infliximab, adalimumab, ustekinumab, etanercept, secukinumab, of ixekizumab, hebben een verzwakte afweer en kunnen als ze een infectie oplopen met een virus (griepvirus, coronavirus) of een bacterie veel zieker worden dan gezonde mensen. Dit geldt ook voor gebruik van hoge doseringen prednison of ciclosporine. Patiënten die rituximab gebruiken zijn extra bevattelijk voor virale luchtweginfecties.


MOET IK VANWEGE DE CORONAVIRUS EPIDEMIE NU STOPPEN MET DE BIOLOGICAL?

De beroepsverenigingen van dermatologen, reumatologen, en maagdarm specialisten adviseren patiënten die biologicals gebruiken om niet te stoppen vanwege het Coronavirus. Want dan komt de oorspronkelijke ziekte weer terug.

Voor wie biologicals gebruikt voor psoriasis of hidradenitis suppurativa ligt de situatie wel wat genuanceerder dan voor patiënten met de ziekte van Crohn of reuma. Als dermatologie patiënten een gift overslaan of uitstellen, of de dosis iets verlagen treedt hooguit een verergering van de huidziekte op; Crohn patiënten kunnen niet zomaar minderen omdat ze dan ernstig ziek worden; bij reuma patiënten kan gewrichtsschade ontstaan.

Dermatologie patiënten kunnen dus wel degelijk overwegen het interval tijdelijk te verlengen vanwege deze bijzondere omstandigheden van de Coronavirus epidemie; in dat geval wel het risico accepteren dat de huidziekte erger wordt. Bespreek met uw dermatoloog wat verstandig is in uw situatie. Patiënten die rituximab gebruiken moeten meestal tijdelijk stoppen (overleg met uw behandelend arts).


MOET IK TIJDELIJK STOPPEN BIJ VERKOUDHEIDSKLACHTEN?

Ja. Het advies is om bij klachten die kunnen passen bij een luchtweginfectie zoals hoesten, kortademigheid, temperatuurverhoging (>38 graden) de volgende injectie of het volgende infuus uit te stellen en pas weer te herstarten als alle verkoudheidsverschijnselen over zijn.

Dus meet bij klachten wijzend op een luchtweginfectie uw lichaamstemperatuur op (zorg dus dat er een goede thermometer in huis is).

Verder wordt geadviseerd om bij klachten die kunnen passen bij een luchtweginfectie en bij temperatuur-verhoging (>38 graden) in eerste instantie de huisarts telefonisch te raadplegen. Informeer uw huisarts of andere zorgverlener altijd over welke medicatie (naam en dosering) u gebruikt.


WAT KAN IK DOEN OM INFECTIE MET HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN?

Het is vooral van belang om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken door:

hygiëne maatregelen in acht te nemen:
- geef geen handen meer, en niet meer zoenen
- vermijdt contact met deurknoppen, liftknoppen
- was de handen regelmatig
- hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog
- gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg

mogelijke risicomomenten op contact met virus infecties te vermijden, dat wil zeggen:
- Blijf zoveel mogelijk binnen
- Probeer thuis te werken als het kan
- Houdt 1.5 meter afstand tot andere personen
- Bijeenkomsten met andere personen mijden
- Niet op familiebezoek (sociaal isolement)
- Afstand houden van andere mensen (dus liever ook niet in overvol openbaar vervoer)
- Vraag de apotheek om de biologicals bij u thuis af te leveren in plaats van het zelf op te halen
- Stel het bezoek aan de poli uit als het niet strikt noodzakelijk is

- Niet op bezoek gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid
- Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld
- Niet op bezoek gaan bij mensen die recent in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld
- Bezoek aan evenementen waar veel mensen zijn zoals concerten of beurzen vermijdenlink-naar-hidradenitis.eu
link-naar-wondbedekkers.nl
Bron: www.huidziekten.nl 2020
17-03-2020 (JRM) www.huidziekten.nl   html 4.01