INGEGROEIDE TEENNAGEL print home printenhome


INLEIDING

Hier vindt u een globaal overzicht van de klachten van een ingegroeide teennagel en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.


WAT IS EEN INGEGROEIDE TEENNAGEL EN HOE ONTSTAAT HET ?

Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij een grote teen. De binnen- of buitenrand van de nagel is dan in de huid gegroeid en heeft aanleiding gegeven tot irritatie, pijn of een ontsteking. Waarom zo'n teennagel ingroeit is niet met zekerheid bekend. Misschien ligt het aan het schoeisel (te nauw, te smal) of aan de bouw van de teen zelf (licht gekanteld, waardoor bij het lopen een nagelrand te veel in de huid drukt) of door het te kort inknippen van de nagel in de hoekjes.

unguis incarnatus, ingegroeide teennagel unguis incarnatus, ingegroeide teennagel
ingegroeide teennagel ingegroeide teennagel

unguis incarnatus, ingegroeide teennagel unguis incarnatus, ingegroeide teennagel
ingegroeide teennagel ingegroeide teennagel


IS ER NOG NADER ONDERZOEK NODIG ?

Meestal is geen nader onderzoek nodig. Een enkele keer kan de arts, afhankelijk van de bevindingen, een röntgenfoto van de teen laten maken.


WAT ZIJN DE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN ?

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden, afhankelijk van de ernst van ingroeiing van de nagelrand.

- Wanneer de nagelrand een beetje ingroeit of dreigt in te groeien en irritatie veroorzaakt, kan vaak volstaan worden met eenvoudige maatregelen. De nagelrand kan wat worden opgehoogd door een wattenbolletje onder de nagel te schuiven en/of de huid regelmatig naar beneden te masseren.

- Wanneer de mate van ingroei erger is en aanleiding geeft tot pijn, een ontsteking veroorzaakt met of zonder verdikking van de huid en wild vlees (hypergranulatie), dan is een versmalling van de nagelrand vaak aangewezen. Zo'n versmalling kan geschieden door de nagelrand weg te knippen. Later groeit de nagel dan weer terug. Als de ontsteking tot rust is gekomen, kan geprobeerd worden met bovengenoemde eenvoudige maatregelen een hernieuwde ingroei te voorkomen.

- Ook kan de nagel blijvend versmald worden door niet alleen de nagelrand weg te knippen, maar ook de wortel van de nagel te versmallen. Dat stukje wortel van de nagel kan weg worden gesneden of gekrabd, of door middel van een etsende vloeistof (fenol) worden vernietigd.

- Soms kan, afhankelijk van de bevindingen van de arts, het nodig zijn de hele of halve nagel te verwijderden.

Deze operaties aan de teennagel worden poliklinisch uitgevoerd onder plaatselijke verdoving door middel van een tweetal verdovingsprikken aan de teenbasis. Uw arts zal met u overleggen welke behandeling in uw situatie het beste lijkt.


MOGELIJKE COMPLICATIES

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Toch komen bij deze operaties nabloedingen weinig, en infecties zelden voor. Ook kan een recidief voorkomen: de nagel groeit weer in ondanks de poging de wortel van de nagel te versmallen. Het probleem komt dan toch weer terug.


NA DE CHIRURGISCHE BEHANDELING

Het kan zijn dat u na de chirurgische behandeling napijn hebt. Afhankelijk van de aard van de ingreep zal de pijn licht of matig zijn. Met milde pijnstillers is dit ongemak meestal te bestrijden. Ook kan het hooghouden van de teen de pijn verlichten. Normaal lopen zal, afhankelijk van de pijn, meestal al weer na enkele (twee tot vijf) dagen mogelijk zijn.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2023
31-05-2023 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek
      
 
 
      
 
 
      
 
QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).