STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PIGMENTSTOORNISSEN print home printenhome


Een toenemend aantal patiënten in Nederland heeft te maken met pigmentstoornissen. Dit kan zijn donker worden van de huid (hyperpigmentatie, bijvoorbeeld na eczeem, of acne, of ontsteking van de huid), lichter worden van de huid (hypopigmentatie, bijvoorbeeld vitiligo), of donker gekleurde moedervlekken en andere pigmentafwijkingen. Daarnaast heeft het onderzoek in pigmentstoornissen een achterstand ten opzichte van andere deelgebieden in de dermatologie. Met de oprichting van een aparte stichting: Stichting Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP) wil men in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam de behandeling van en het onderzoek naar pigmentstoornissen verbeteren.

Er zijn een aantal verklaringen mogelijk voor de toename van het aantal patiënten met pigmentstoornissen. De verandering in het gedrag van mensen, zoals het meer in de zon zitten is daar één van. Het effect van dit gedrag wordt mogelijk nog eens versterkt door de grotere blootstelling aan ultraviolette straling ten gevolge van het dunner worden van de ozonlaag. Door de toename van het aantal mensen met een donkere huid stijgt het aantal patiënten met hypo-en hyperpigmentatie aanzienlijk. De toenemende veroudering leidt op zijn beurt ook tot meer patiënten met pigmentstoornissen.

De SNIP komt de groeiende vraag naar behandeling tegemoet met zijn geavanceerde medische zorg, die wordt verstrekt op poliklinische basis, aan patiënten met pigmentstoornissen in de ruimste zin van het woord. Het basaal onderzoek van het Instituut richt zich op oorzaken en ontstaansmechanismen van pigmentstoornissen en de ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden en therapieën.
De jarenlange ervaring in het AMC met pigmentproblematiek in combinatie met de aanschaf door de SNIP van de nieuwste behandelapparatuur, waaronder de allernieuwste lasers voor de behandeling van verschillende huidziekten, staat borg voor geavanceerde en superspecialistische behandelingen.

De SNIP diagnosticeert pigmentafwijkingen van de huid met moderne onderzoeksmethoden in samenwerking met de afdelingen Pathologie en Elektronenmicroscopie van het AMC. De behandeling vindt plaats volgens algemene dermatologische principes. De nieuwste behandelmethoden worden gehanteerd waaronder lichttherapie, lasertherapie en plastische chirurgische technieken.

Er is een samenwerkingsovereenkomst met de afdelingen Dermatologie en Pathologie van het AMC en de afdeling Dermatologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden.

Uit de statistieken van de voorgaande jaren blijkt dat de SNIP haar reputatie van een landelijke verwijscentrum voor patiënten met pigmentstoornissen heeft waargemaakt; 90% van de patiënten zijn afkomstig van de regio's buiten Amsterdam.

De SNIP probeert haar kennis uit te dragen door het houden van wetenschappelijke stages, symposia, workshops, voordrachten, publicaties in vakbladen en in populaire tijdschriften en interviews via radio, televisie en dagbladen. De SNIP staat landelijk bekend om de snelle en duidelijke rapportage aan haar verwijzers.


BEHANDELMETHODEN

Als behandelmethoden kunnen worden genoemd:

1. Lichttherapie, gebruikmakend van UVB smalspectrum lampen, voor o.a.
- vitiligo
- allerlei andere vormen van hypopigmentaties

2. Transplantatie van pigmentcellen, voor o.a.,
- vitiligo
- piebaldisme
- leukoderma na brandwonden
- chemische leukoderma

3. Behandeling met de pigmentlaser van o.a
-cafe au lait macula
-lentigines
-ephelides
-gepigmenteerde actinische keratose
-gepigmenteerde verruca seborrhoica
-congenitale naevus naevocellularis (kleine en middelmatig)
-giant pigmented hairy nevus (Tierfell nevus)
-verworven naevus naevocellularis
-naevus van Ota
-naevus van Ito
-blue naevus
-naevus spilus
-naevus van Becker (met of zonder terminale haargroei)
-minocycline geïnduceerde hyperpigmentaties
-ashy dermatosis
-amateur en professionele tatoeage
-hemosiderine pigment (bij chronisch veneuze insufficiëntie)

4. Nieuwe bleekformulering voor de behandeling van :
-melasma
-post-inflammatoire hyperpigmentaties

5. Diagnostiek van aandoeningen w.o neurocutane syndromen, endocrinologische en metabole stoornissen, waarbij pigmentafwijkingen een signaalfunctie hebben.

6. Er is ook een huidtherapeute werkzaam bij wie patiënten terecht kunnen voor onder meer camouflagetherapie, epilatietherapie, chemische peeling en coagulatie van benigne hyperpigmentaties


ROUTE BESCHRIJVING

Eigen vervoer:
Het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen is sinds 2012 gevestigd in het AMC, op de begane grond van de polikliniek (bouwdeel A0), en is onderdeel van de poli Dermatologie van het AMC. Het AMC ligt langs de A9. Op de A9 wordt het AMC d.m.v. bewegwijzering aangegeven.


Openbaar vervoer:

Trein
Het AMC is gelegen aan NS-station Holendrecht. Reizen naar een ander station in de Buurt (Duivendrecht, Amstelstation) en dan met de metro 54 richting Gein is ook een mogelijkheid (uitstappen bij metrostation Holendrecht.

Metro
U neemt de metro richting Gein en stapt uit bij station Holendrecht. Lijnen 54 en 50 stoppen bij Holendrecht. Vanaf hier is het ongeveer 5 minuten lopen naar de poli Dermatologie waar het SNIP is gevestigd.

Gemeentelijk vervoerbedrijf (GVB)
Het GVB heeft twee buslijnen die naar het AMC gaan. De lijnen 45 en 47 stoppen bij de ingang van het AMC.

Midnet (VAD & Centraal Nederland)
Er gaan vele lokale en regionale buslijnen naar het AMC (120, 126, 153, 155, 328, 375, 376, 377, 378, 379).

Ons adres:
Stichting het Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen
Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam Zuidoost

Website: www.amc.nl
Telefoon: 020-5662530

Kaart

AMC


link-naar-hidradenitis.eu
link-naar-wondbedekkers.nl
Bron: www.huidziekten.nl 2016
08-07-2016 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek html 4.01