Niet-rationele farmacotherapie home

dot Dit product wordt niet beschouwd als rationele farmacotherapie

Er zijn verschillende redenen om een middel te bestempelen als niet-rationele farmacotherapie zoals:
 
- Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het middel, of twijfels over de effectiviteit van het middel of het Farmacotherapeutisch kompas adviseert het middel niet voor te schrijven.
- Apotheekbereidingen die obsolete stoffen bevatten (zie lijst in Dermatica op recept), of uit het FNA verwijderd zijn (exFNA), of die een component bevatten die voorkomt op de lijst niet-rationele apotheekbereidingen.
- Concentraties die afwijken van de standaardconcentratie (bijvoorbeeld triamcinolon 0.05% in plaats van 0.1%, of salicylzuur 4% in plaats van 5 of 10%).
- Mengsels waarvan niet vaststaat dat ze verenigbaar zijn

Voor meer achtergronden, men name over magistrale bereidingen zie: Commissie Dermatologische Apotheekbereidingen Regio Amsterdam.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-07-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid