Ga naar overzichtspagina met alle opmerkingen over dermatologische receptuurArtsenverklaring

 

Alleen met artsenverklaring

 

Voor de verstrekking van niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen vraagt de apotheek doorgaans om een zogenaamde artsenverklaring, waarin de arts verklaart dat het middel nodig is voor zijn of haar pati�nt, met codering of initialen aangeduid in de verklaring, en dat hij of zij zich bewust is van de mogelijke risico's.

 

In sommige gevallen (behandeling met thalidomide b.v.) kan het nodig zijn dat ook de pati�nt een verklaring ondertekent waarin hij of zij verklaart zich bewust te zijn van de risico's, en akkoord gaat met de voorgestelde behandeling.

 

Bij gebruik van geregistreerde geneesmiddelen voor een niet-geregistreerde indicatie kan het soms nodig zijn om een off-label gebruik verklaring te laten ondertekenen door de pati�nt.

 

 

Voorbeeld artsenverklaring (AMC)

PDF-bestand

Word-bestand

Voorbeeld artsenverklaring (neutraal)

PDF-bestand

Word-bestand

Voorbeeld off-label gebruik verklaring (neutraal)

Word-bestand

 

 

 

 

 

 

23-02-2013 (JRM) -  www.huidziekten.nl