Duvadilan (isoxsuprine) home

Duvadilan (isoxsuprine) is een vaatverwijder die o.a. werd gebruikt bij Raynaud fenomeen in doseringen van 3-4 dd 20 mg of 2 dd 40 mg. Zou tevens gunstig effect hebben op viscositeit en erytrocyten vervormbaarheid. De evidence gering. Het middel is sinds 2004 niet meer op recept verkrijgbaar in Nederland. Het is nog wel in het buitenland verkrijgbaar, en hier en daar over the counter verkrijgbaar en via internet sites te bestellen. Voor alternatieven zie onder Raynaud fenomeen.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

31-07-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid

web counter