ABCD REGEL VOOR KLINISCHE BEOORDELING VAN NAEVI home ICD10: n.v.t.

Naevi kunnen worden beoordeeld volgens de ABCD regel of ABCDE regel. Hierbij staat elke letter voor een kenmerk van een naevus dat wijst op mogelijke overgang naar een melanoom. De ABCD regel is oorspronkelijk Engelstalig, de A staat voor Asymmetry (het niet symmetrisch zijn van de naevus), de B voor Border (rand), de C voor Color (kleur), de D voor Diameter (doorsnede, grootte) en de E voor Evolution (verandering), of Elevation (het ontstaan van een verhevenheid). Er bestaat ook een ABCD score voor dermatoscopiebeelden (zie onder dermatoscopie).

ABCD regel voor melanomen
Bron: National Cancer Institute, USA (Public Domain Image)


Asymmetrie
Een moedervlek is symmetrisch als er een denkbeeldige streep doorheen is te trekken, en de beide helften aan weerszijden van die streep elkaars spiegelbeeld zijn. Symmetrie is een teken van goedaardigheid, asymmetrie is suspect voor melanoom.

ABCD regel: asymmetrie ABCD regel: asymmetrie
asymmetrie asymmetrie


Border (rand)
Een onregelmatige, grillige rand is suspect voor dysplasie.

ABCD regel: border / rand ABCD regel: border / rand
onregelmatige rand onregelmatige rand


Color (kleur)
Twee of meer verschillende kleuren binnen 1 plek is suspect voor dysplasie.

ABCD regel: color ABCD regel: color
bruin, zwart roze-wit lichtbruin, donkerbruin
  
ABCD regel: color ABCD regel: color
bruin, rood zwart, grijs, roze


Diameter (doorsnede)
Moedervlekken tot 6 mm zijn meestal onschuldig, een moedervlek groter dan 6 mm in doorsnee is een reden om op te letten. De grootte alleen is echter niet genoeg om op te varen. Een moedervlek die alleen groter is geworden zonder één van de veranderingen genoemd onder A,B, of C te hebben is meestal onschuldig.

ABCD regel: diameter ABCD regel: diameter
groter dan 6 mm groter dan 6 mm


Evolution (evolutie, groei) of Elevation (verheven gedeelten)
Evolutie betekent dat er een verandering optreedt in de moedervlek. Soms wordt Elevation gebruikt als begrip, dit geeft aan dat een (deel van) de moedervlek zich verheft, gaat uitsteken boven de omgeving

ABCD regel: elevatie ABCD regel: elevatie
verheven gedeelte verheven gedeelte


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid