ANGIOID STREAKS home ICD10: geen

Angioid streaks zijn retina afwijkingen, alleen zichtbaar met oogspiegelen. Het zijn onregelmatige lineaire of gebogen roodbruine maculae op het netvlies die vanuit de nervus opticus naar de periferie lopen en daardoor enigszins op bloedvaten lijken. Aan de periferie kunnen kleinere maculae in een regelmatig stippelpatroon aanwezig zijn die doen denken aan een sinaasappelhuid (peau d'orange).

Angioid streaks ontstaan door beschadigingen en scheurtjes in de membraan van Bruch, onderdeel van de retina. Door de scheurtjes kan vanuit de onderliggende rijk gevasculariseerde choroidlaag neovascularisatie ontstaan. Door bloeding en lekkage vanuit deze nieuwgevormde capillairen kan de pigmentlaag van de retina beschadigd worden met uiteindelijk visusdaling (gezichtsveld uitval) als gevolg. In ongeveer de helft van de gevallen is de oorzaak onbekend. De meest frequente oorzaak is pseudoxanthoma elasticum, maar ook bij Ehlers-Danlos syndroom, Paget’s disease of the bone, m. Cowden en sikkelcel anemie komt het voor.


Angioid streaks en peau d' orange netvliesAuteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

31-12-2009 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter