ANGIOMATOSIS home ICD10: Q82.819

Angiomatosis: aanwezigheid van multipele (aangeboren) angiomen. Bijvoorbeeld de ziekte van von Hippel Lindau, Sturge-Weber syndroom (angiomatosis encephalocutanea), craniofaciale of trigeminocraniale angiomatosis met cerebrale calcificaties, angiomatosis scroti. Er bestaat ook een bacillaire angiomatosis, maar dat wordt er niet mee bedoeld.Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

25-05-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter