GEBRUIK VAN ANTIHISTAMINICA TIJDENS BORSTVOEDING home ICD10: n.v.t.

Antihistaminica tijdens de lactatie: de meeste middelen dringen door in de moedermelk en kunnen bij de pasgeborene sedatie en mogelijk insulten veroorzaken.
De fabrikanten blijven altijd aan de veilige kant uit angst voor claims en vermelden daarom in de bijsluiter 'niet gebruiken tijdens borstvoeding'.
Op grond van de literatuur (het ontbreken van case reports over schade bij neonaten) en de mening van experts (bron: www.e-lactancia.org) kan worden aangenomen dat van Zyrtec (cetirizine), Claritine (loratadine), Aerius (desloratadine) en Telfast (fexofenadine), die niet doordringen door de bloed-hersen barriere, bij gebruik in therapeutische hoeveelheden door de moeder geen schadelijk effect voor de neonaat te verwachten valt. Van de nieuwere is dit (nog) niet te garanderen, omdat daarmee nog onvoldoende jaren ervaring bestaat.

niet sederend categorie
Zyrtec (cetirizine) 0
Xyzal (levocetirizine) 1
Claritine (loratadine) 0
Aerius (desloratadine) 0
Telfast (fexofenadine) 0
Kestine (ebastine) 1
Semprex (acrivastine) 1
Mizollen (mizolastine) 1
Matig sederend categorie
Tavegyl (clemastine) 1  
Sederend categorie
Tinset (oxatomide) 3
hydroxyzine 0
Fenistil (dimetindeen) 3
Zaditen (ketotifen) 1
Polaramine (dexchloorfeniramine) 2
Sterk sederend (voor de nacht) categorie
Nedeltran (alimemazine) 1
Periactin (cyproheptadine) 1
Phenergan (promethazine) 2

0 veilig 1 gering risico 2 risico 3 niet toegestaan tijdens borstvoeding


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

25-05-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter