BIER SPOTS (MULTIPLE ANEMIC MACULES) home ICD10: I99

Bier spots (synoniemen: multiple anaemic macules, constitutive speckled vascular mottling, vlekken van Bier, hagelhuid, angiospastische maculae, pseudoleukoderma angiospasticum) zijn kleine witte vlekken, die ontstaan door vasoconstrictie. Ze zijn meestal zichtbaar op de onderarmen bij pubers en jong volwassenen, en bij zwangeren. Bij afhangende armen zijn ze zichtbaar, bij het omhoog houden verdwijnen ze. Het is een fysiologisch verschijnsel en het gaat meestal vanzelf weer over.

Bier spots Bier spots Bier spots
Bier spots Bier spots Bier spots


DD: BASCULE syndroom, naevus anemicus, vasoconstrictie bij cryoglobulinemie, hypomelanosis en confetti, idiopathische guttata hypomelanosis, pityriasis versicolor, progressieve maculaire hypomelanose.

Bier spots zijn voor het eerst beschreven door Bier in 1898. Het lijkt hypopigmentatie, maar het berust op een lokaal verschil in doorbloeding, of beter gezegd, oxygenatie van het bloed. Bij druk op de huid (diascopie) zijn de macula niet meer waarneembaar en bij hooghouden van de extremiteit ook niet meer. Bij het omlaag houden van een extremiteit of het stuwen ervan neemt de veneuze druk toe en raakt het capillaire vaatbed gevuld en gedilateerd. De flow er in neemt af en de zuurstofvoorziening van het bloed neemt af. In deze gebieden ontstaat een donker-rode, soms blauwpaarse kleur van de huid passend bij hypoxemie. Bij stuwing ontstaat ook een venoarteriolaire reflex bestaande uit constrictie van precapillary sphincters. Dit wordt aangestuurd door het autonome zenuwstelsel. In de Bier spots is de regulatie van de vaattonus afwijkend van de omgevende huid. Anders dan verwacht staan de arteriolen die de Bier spot voorzien meer open dan de omgevende huid en is de flow in het bovenliggende capillaire bed hoger dan in de omgevende huid. De Bier spot heeft dus eigenlijk de normale kleur van de huid, de omgeving is afwijkend. Bier spots komen veel voor en wijzen niet op een bepaalde onderliggende pathologie. Er is mogelijk een associatie met palmaire hyperhidrosis. Er is 1 case-report over Bier spot-achtige macula over het gehele lichaam bij cryoglobulinemie en verhoogde viscositeit, maar bij analyse van die casus blijkt dat om een heel ander klinisch beeld te gaan.

Therapie: geen, uitleggen dat het normaal is.


Referenties
1. Bier A. Die Entstehung des Kollateralkreislaufs, II: Der Rückfluss des Blutes aus ischämischen Korpertheilen. Arch Pathol Anat 1898;153:306-334.
2. Collier JG, Dernhorst AC. Bier's spots: evidence that they are mediated by an intravascular vasoconstrictor substance. J Physiol 1970;209(suppl 1):12-13.
3. Graham RM, James MP. Exaggerated physiologic speckled mottling of the limbs. Arch Dermatol 1985;121:415-417.
4. Wilkin JK, Martin H. Bier's spots reconsidered: a tale of two spots, with speculation on a humerus vein. J Am Acad Dermatol 1986;14:411-419.
5. Schoenlaub P, et al. Numerous and large Bier's spot associated with pregnancy. Eur J Dermatol 1999;9:230.
6. Gniadecki R. Constitutive speckled vascular mottling of the skin resembling Bier white spots: lack of venoarteriolar reflex in dermal arterioles. Arch Dermatol 2000;136:674.
7. Grosshans E. Multiple anemic macules or Bier's spots? Dermatology 2001; 202:272.
8. Bessis D, et al. Diffuse Bier white spots revealing cryoglobulinaemia. Br J Dermatol 2002;146:921.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

30-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 I99 Overige en niet specifieke afwijkingen van de bloedcirculatie: Bier spots (angiospastic macules)
ICD10 I99 Other and unspecified disorders of circulatory system: Bier spots (angiospastic macules)
SNOMED 238811006 Bier spots
DBC 25 Vasculaire dermatosen