BLOEDONDERZOEK BIJ STOLLINGSSTOORNIS (hypercoagulabiliteit) home ICD10: n.v.t.


Laboratoriumonderzoek bij hypercoagulabiliteit (trombofilie):
Indicaties:
- recidiverende thrombose
- syndroom van Sneddon
- necrotische ulcera o.b.v. histologisch aangetoonde vasculitis
- pyoderma gangrenosum (facultatief)

● Antitrombine
● APTT (Activated partial thromboplastin time)
● PTT (Protrombine tijd)
● Trombinetijd
● Factor VIII
● Factor V (Leiden) mutatie (506R- 506Q)
● Factor II (protrombine) mutatie (20210G- 20210A)
● Proteïne C en proteïne S
● Lupus anticoagulans
● Anti-cardiolipine
● anti-beta2-glycoproteïne (IgG en IgM)
● Methionine belastingstest (eventueel, i.o.m. stollingsarts)

Zie ook onder hypercoagulabiliteit en antifosfolipiden syndroom

spacer

normaalwaarden
overzicht bloedonderzoek bij dermatologische indicaties


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid