BLOEDONDERZOEK BIJ STOLLINGSSTOORNIS (hypercoagulabiliteit) home ICD10: n.v.t.


Laboratoriumonderzoek bij hypercoagulabiliteit (trombofilie):
Indicaties:
- recidiverende trombose
- syndroom van Sneddon
- necrotische ulcera o.b.v. histologisch aangetoonde vasculitis
- pyoderma gangrenosum (facultatief)

● APTT (activated partial thromboplastin time)
● PT (protrombine tijd)
● antitrombine
● Factor V (Leiden) mutatie (506R-506Q)
● Factor II (protrombine) mutatie (20210G-20210A)
● proteïne C en proteïne S
● lupus anticoagulans
● anti-cardiolipine (IgG en IgM)
● anti-beta2-glycoproteïne (IgG en IgM)

Eventueel:
● Factor VIII
● homocysteïne

Zie ook onder hypercoagulabiliteit en antifosfolipiden syndroom

spacer


StollingscascadeBron: afdeling hematologie Groningen


normaalwaarden
overzicht bloedonderzoek bij dermatologische indicaties


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid