BLOEDONDERZOEK BIJ OPNAME home ICD10: n.v.t.


Laboratoriumonderzoek bij opname in het ziekenhuis (routine bloed):
Routine bloedonderzoek:
● ALAT, Alkalische fosfatase, ASAT, GGT
● Natrium, Kalium, Kreatinine
● BSE
● Hb, Leuko's, Leukocytendifferentiatie  

Urine bij nieuwe patiënt (UNP):
● Kwalitatief (Eiwit, Glucose, Hemoglobine) + Sediment  

Bij dermatitis:
● Eosinofielen totaal
op indicatie:
● Totaal IgE + Algemene screening inhalatieallergenen
● Luesserologie       

Bij ulcera:
● Glucose (zonodig dagcurve)
● IJzer + IJzerbindingsvermogen ( TYBC)
en indien nooit eerder bepaald:
● Cholesterol, Triglyceriden

spacer

normaalwaarden
overzicht bloedonderzoek bij dermatologische indicaties


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid