BRANDWONDEN (combustio) home ICD10: T30.0

Ernstige brandwonden komen doorgaans niet bij de dermatoloog terecht maar bij chirurgie, eerste hulpartsen of bij de specialistische brandwondencentra:

Brandwondencentrum Beverwijk: (0251) 265220
Brandwondencentrum Groningen: (050) 5245245
Brandwondencentrum Rotterdam: (010) 2903000

Verwijzingscriteria:
• Verbranding > 10% lichaamsoppervlak bij volwassenen.
• Verbranding > 5% lichaamsoppervlak bij kinderen.
• Derdegraads verbranding > 5% lichaamsoppervlak.
• Verbranding bij bejaarden en kinderen.
• Verbranding bij patiënten met preëxistente aandoeningen, die de behandeling en de genezing kunnen beïnvloeden.
• Verbranding geassocieerd met een ander trauma of met inhalatieletsel.
• Verbranding ter plaatse van functionele gebieden (hand, voet, gelaat, perineum, genitalia en grote gewrichten).
• Verbranding t.g.v. elektriciteit.
• Chemische verbranding.
• Circulaire verbranding aan romp of ledemaat.

Indien een patiënt aan één van deze indicaties voldoet, eerst contact opnemen met een brandwondencentrum, voordat overplaatsing plaatsvindt.

Eerste hulp bij brandwonden
Eerste hulp bij brandwonden bestaat uit koelen met lauw stromend water gedurende 10 minuten. Bij chemische brandwonden agens stoppen, verwijderen en gedurende 45 minuten spoelen met ruim lauw water. Let op gevaar van onderkoeling, met name bij kinderen. Koelingsdekens zijn ook effectief bij gebrek aan water. Ook koelingsdekens of sheets (hydrogel sheets) niet langer dan 10-20 min gebruiken om hypothermie te voorkomen; niet geschikt voor langdurig transport.

Koeling deken
koeling deken / sheet


Indeling van brandwonden in graden
De ernst van brandwonden hangt af van het percentage lichaamsoppervlak dat is aangedaan, en van de diepte. Het oppervlakte wordt geschat met behulp van de regel van 9. De diepte wordt globaal aangegeven in graden. Eerste graads brandwonden genezen snel en zonder litteken vorming. Tweede graadsbrandwonden genezen binnen 14 dagen en laten meestal geen litteken achter. Derde graads brandwonden zijn zijn per definitie full-thickness (volledige dikte), dat betekent dat er in het centrum van de wond geen epitheelbronnen zoals haarfollikels zijn en dat alle huid vanaf de randen moet teruggroeien. Dit kan vele weken duren, daarom wordt vaak een huidtransplantaat toegepast.

Bij eerste graads verbranding zijn er geen blaren of wonden, alleen roodheid en pijn. Alleen de epidermis is beschadigd. De huid is soepel en er is een goede capillaire refill. De pijn verdwijnt binnen circa 3 dagen. het geneest snel en zonder litteken vorming. Tweede graads brandwonden zijn partial thickness, dat wil zeggen dat er nog epitheelbronnen aanwezig zijn van waaruit de huid kan teruggroeien, in de diepe epidermale papillen, en/of in de haarfollikels. Er zijn vaak blaren. Tweede graads wordt onderverdeeld in oppervlakkig (tot in de papillaire dermis) en diep (tot in de reticulaire dermis). Oppervlakkige tweede graads brandwonden zijn zeer pijnlijk, genezen binnen 2-3 weken en laten meestal geen litteken achter. Diepe tweedegraads brandewonden zijn pijnlijk en de genezing kan 3-8 weken duren en littekens achterlaten. Bij derde graads brandwonden (full-thickness) zijn alle huidlagen verbrand. Het gebied is stijf en er is geen pijn omdat ook de zenuwen verbrand zijn. Chirurgisch ingrijpen is nodig. Bij een vierde graads brandwond zjn diepere structuren ook verbrand zoals spieren, pezen of botten. Vaak is het weefsel zwartgeblakerd en niet meer te redden.

Indeling brandwonden in graden

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 T30.0 Brandwond van niet gespecificeerde lichaamsregio, graad niet gespecificeerd
ICD10 T30.0 Burn of unspecified body region, unspecified degree
SNOMED 125666000 Burn
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven

ICD10 T30.1 Brandwond van eerste graad, lichaamsregio niet gespecificeerd
ICD10 T30.1 Burn of first degree, body region unspecified
SNOMED 403190006 First degree burn
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven

ICD10 T30.2 Brandwond van tweede graad, lichaamsregio niet gespecificeerd
ICD10 T30.2 Burn of second degree, body region unspecified
SNOMED 403191005 Second degree burn
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven

ICD10 T30.3 Brandwond van derde graad, lichaamsregio niet gespecificeerd
ICD10 T30.3 Burn of third degree, body region unspecified
SNOMED 403192003 Third degree burn
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven