BIOLOGICALS home ICD10: n.v.t.

Steeds meer biologicals doen hun intrede in de dermatologie, niet alleen voor psoriasis, maar ook voor andere indicaties. Biologicals worden ook off-label gebruikt voor bijzondere en zeldzame huidziekten. De vergoeding van deze behandelingen kan een probleem zijn. Het gaat om dure geneesmiddelen en er komen er steeds meer bij, terwijl het budget voor afdelingen niet meegroeit met deze ontwikkeling. De overheid bepaalt samen met de zorgverzekeraars of een geneesmiddel in aanmerking komt voor vergoeding. In het DBC jargon heet dat dat het middel een add-on status heeft gekregen voor een bepaalde indicatie. Op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) (www.nza.nl) is een tabel te vinden onder de naam Prestatie- en tarieventabel add-ongeneesmiddelen. Hierin is terug te vinden of een middel kan worden voorgeschreven voor een bepaalde indicatie. Vervolgens is bepalend of een afdeling voldoende budget heeft om het middel daadwerkelijk te verstrekken aan een patiënt.


Biologicals / dure geneesmiddelen in de dermatologie:
Naam Indicatie Dosis Kosten per jaar
Adtralza (tralokinumab) atopisch eczeem 300 mg per 2 weken € 15.847
Afinitor (everolimus) tubereuze sclerose 10 mg per dag € 34.393
Benepali (etanercept) psoriasis 2 x per week 50 mg € 16.453
Benlysta (belimumab) SLE 10 mg/kg per 4 weken € 11.783
Bimzelx (bimekizumab) psoriasis 320 mg in wk 0,4,8,12,16
daarna elke 8 weken.
€ 18.034
Bosentan (tracleer) sclerodermie ulcera 2 dd 125 mg € 17.087
Cimzia (certolizumab) artritis psoriatica 200 mg per 2 weken € 15.448
Cotellic (cobimetinib) melanoom BRAF V600 60 mg per dag 3/4 weken € 69.652
Cosentyx (secukinumab) psoriasis 300 mg per maand € 19.844
Enbrel (etanercept) psoriasis 2 x per week 25 mg
2 x per week 50 mg
€ 10.393
€ 17.090
Erbitux (cetuximab) plaveiselcelcarcinoom 500 mg per week € 62.930
Erivedge (vismodegib) basaalcelcarcinoom 1 dd 150 mg € 62.239
Humira (adalimumab) psoriasis
hidradenitis suppurativa
1 x per 2 weken 40 mg
1 x per week 40 mg
€   9.919
€ 19.838
Ilumetri (tildrakizumab) psoriasis 100-200 mg in wk 0 en 4
daarna om de 12 weken
€ 19.615
Inflectra (infliximab) psoriasis 5 mg/kg per 2 maanden € 13.024
IVIG (intraveneuze
immunoglobulinen)
Kawasaki syndroom
Wiskott-Aldrich syndroom
2 g/kg éénmalig
15 g per 4 weken
€   6.996
€ 25.185
Kineret (anakinra) auto-inflammatoire ziekten 1 dd 100 mg (0.67 ml) € 12.716
Kyntheum (brodalumab) psoriasis 1 x per 2 weken 210 mg € 17.913
Opdivo (nivolumab) melanoom 3 mg/kg per 2 weken € 88.364
Otezla (apremilast) psoriasis 2 dd 30 mg €   8.563
Remicade (infliximab) psoriasis
hidradenitis suppurativa
pyoderma gangrenosum
sarcoïdose
reversal reacties
5 mg/kg per 2 maanden € 13.143
Remsima (infliximab) psoriasis
hidradenitis suppurativa
5 mg/kg per 2 maanden € 12.179
Revlimid (lenalidomide) multiple myeloma
SLE
ziekte van Behçet
sarcoïdose
25 mg 3 wk per maand € 80.292
MabThera (rituximab) non-Hodgkin lymfoom
pemphigus vulgaris
375 mg/m² 8 kuren
375 mg/m² 4 kuren
€ 16.756
€   8.378
Skyrizi (risankizumab) psoriasis 150 mg in week 0 en 4,
daarna elke 12 weken
€ 19.995
Stelara (ustekinumab) psoriasis 45 mg per 4 maanden
90 mg per 4 maanden
€ 15.844
€ 15.844
Simponi (golimumab) artritis psoriatica
cutane Crohn
50 mg per maand
100 mg per maand
€ 13.907
€ 27.815
Spevigo (spesolimab) psoriasis pustulosa
generalisata
900 mg iv
zonodig herhalen na 1 wk
€ 16.500
€ 33.000
Tafinlar (dabrafenib) melanoom BRAF V600 2 dd 150 mg € 96.754
Taltz (ixekizumab) psoriasis 2 x 80 mg in week 0
80 mg in week 2 tm 12
dan 80 mg per 4 wk
€ 20.284
Targretin (bexaroteen) cutaan T-cel lymfoom 600 mg per dag € 27.816
thalidomide erythema nodosum leprosum
graft versus host disease
prurigo nodularis
ziekte van Behçet
sarcoïdose
stomatitis aphtosa
200 mg per dag €   3.525
Tremfya (guselkumab) psoriasis 100 mg per 8 weken € 18.063
Xolair (omalizumab) urticaria 300 mg per 4 weken € 10.467
Yervoy (ipilimumab) melanoom 3 mg/kg 4 giften € 81.090
Zelboraf (vemurafenib) melanoom BRAF V600 2 dd 960 mg € 96.710

grijs: biosimilars van middelen waarvan het patent verlopen is; vaak worden deze met korting ingekocht door het ziekenhuis
paars: off-label indicaties

De werkelijke prijs die een ziekenhuis betaalt voor de dure geneesmiddelen is vaak niet bekend. Er wordt meestal voor een veel lager bedrag ingekocht dan de prijzen die vermeld staan in het farmacotherapeutisch kompas. Er wordt jaarlijks onderhandeld over de prijzen en daarbij wordt gekozen voor de leverancier die het middel voor de laagste prijs wil leveren. Dit betekent dat patiënten regelmatig moeten switchen van merk.

Biologicals zijn geneesmiddelen bestaande uit natuurlijke eiwitten zoals antilichamen en cytokines, of fragmenten van eiwitten of synthetische peptiden die heel specifieke signaaleiwitten (zoals receptoren of cytokines) uitschakelen en zo ziekteprocessen beïnvloeden zoals reumatoïde artritis, psoriasis, inflammatoire darmziekten, kanker, maculadegeneratie. Biologicals zijn grote complexe moleculen die gevoelig zijn voor afbraak in het maag-darmkanaal, daarom worden ze gegeven als subcutane, intramusculaire, of intraveneuze injectie. De termen biological en biologics worden door elkaar gebruikt. Taalkundig is biologicals het juiste woord omdat hier een bijvoegelijk naamwoord is verworden tot een zelfstandig naamwoord, net als bij chemicals of locals.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gebruikt als definitie van een biological: 'Een biologisch geneesmiddel is een geneesmiddel waarvan de werkzame stof vervaardigd is door of afkomstig is van een levend organisme. Insuline bijvoorbeeld kan geproduceerd worden door een levend organisme (zoals een bacterie of een gist) dat voorzien werd van een gen dat de productie van insuline mogelijk maakt.'

Volgens een Europese richtlijn is een biologisch geneesmiddel 'een geneesmiddel waarvan de werkzame stof een biologische substantie is. Een biologische substantie is een substantie die geproduceerd wordt door of geëxtraheerd wordt uit een biologische bron en waarvan de typering en de bepaling van de kwaliteit alleen kan plaatsvinden aan de hand van een combinatie van fysisch-chemisch-biologische proeven, gecombineerd met het productieprocédé en de beheersing ervan. De volgende geneesmiddelen moeten als biologische geneesmiddelen worden beschouwd: immunologische geneesmiddelen en uit menselijk bloed of van menselijk plasma bereide geneesmiddelen, als gedefinieerd in respectievelijk punt 4 en punt 10 van artikel 1; geneesmiddelen waarop deel A van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2309/93 betrekking heeft; geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, als gedefinieerd in deel IV van deze bijlage.'

Er wordt op dit moment in de politiek een discussie gevoerd over de exorbitant hoge prijzen die de geneesmiddelenfabrikanten in rekening brengen voor de biologicals. De prijzen zijn niet gebaseerd op de werkelijke productiekosten of ontwikkelingskosten, maar op een inschatting van de firma's van het maximale bedrag dat ze er voor kunnen vragen in een bepaald land.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid