CELLCEPT (mycofenolaat mofetil) home ICD10: n.v.t.

CellCept (mycofenolaat mofetil) wordt in de dermatologie soms gebruikt als onderdeel van immunosuppressieve behandeling. Meestal in combinatie met prednison, waarbij uiteindelijk met een lagere hoeveelheid prednison kan worden uitgekomen. De combinatie prednison + CellCept heeft een gunstiger werking/bijwerkingen profiel dan de combinatie prednison + Imuran. Daarnaast verdragen sommige patiënten geen Imuran.

Recente studies geven aan dat CellCept ook als monotherapie kan worden ingezet bij therapie-resistent atopisch eczeem. Dit zijn de patiënten met ernstig atopisch eczeem die ook niet (meer) goed reageren op ciclosporine, of waarbij ciclosporine bijwerkingen geeft. In deze patiënten categorie zijn ook beperkt ervaringen opgedaan met methotrexaat en Imuran als monotherapie. CellCept heeft op dit moment de voorkeur.

Probleem bij het voorschrijven van CellCept is dat sommige zorgverzekeraars het weigeren te vergoeden, omdat het een niet geregistreerde indicatie betreft (off-label gebruik). In 2007 is daar verandering in gekomen door het verschijnen van een rapport van de Commissie Farmaceutische Hulp van het college van zorgverzekeraars (CVZ). Hierin wordt geconcludeerd dat het voorschrijven van CellCept bij ernstig en therapie resistent atopisch eczeem rationele farmacotherapie is. Als gevolg daarvan zijn de zorgverzekeraars verplicht het te vergoeden in bovengenoemde omstandigheden.

Hiervoor is nodig een machtiging. In een brief aan de betreffende zorgverzekeraar moet uiteenworden gezet waarom de patiënt voor CellCept in aanmerking komt, met verwijzing naar het rapport van de Commissie Farmaceutische Hulp dd 27 november 2006.


Referenties
1. Prussick L, Plotnikova N, Gottlieb A. Mycophenolate Mofetil in Severe Atopic Dermatitis: A Review. J Drugs Dermatol 2016;1:15(6):715-718.
2. Notaro ER, Sidbury R. Systemic Agents for Severe Atopic Dermatitis in Children. Paediatr Drugs 2015;17(6):449-457.
3. Garritsen FM, Roekevisch E, van der Schaft J, Deinum J, Spuls PI, de Bruin-Weller MS. Ten years experience with oral immunosuppressive treatment in adult patients with atopic dermatitis in two academic centres. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29(10):1905-1912.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

31-12-2016 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter