CONJUNCTIVITIS, INFECTIEUS home ICD10: H10.0

Purulente secretie kan wijzen op een bacteriële conjunctivitis. Bij volwassenen wordt bacteriële conjunctivitis vooral veroorzaakt door Staphylococcus aureus en Staphylococcus epidermidis (70%), en in mindere mate door streptokokken (3%) en Gramnegatieve staven (8%). Bij kinderen tot circa 20 jaar is juist de Haemophilus influenzae de belangrijkste verwekker. Conjunctivitis is een besmettelijke aandoening die onschuldig is. Net als verkoudheid zal die in de regel binnen een week overgaan. Contactlenzen moeten bij roodheid van het oog uitgedaan worden. Indien er een bacteriële verwekker is, kan het gebruik van antibiotica de genezing enigszins bespoedigen. Daarnaast is reiniging met gewoon (ongekookt) leidingwater aangewezen. Bij medicamenteuze therapie dienen contactlenzen te worden uitgelaten aangezien bestanddelen van het geneesmiddel zich in de lens kunnen ophopen. Bij voorkeur antimicrobiële middelen niet langer dan één tot twee weken voorschrijven. N.B.: Een overgevoeligheidsreactie op een antimicrobieel middel kan het beeld geven van een niet op de therapie reagerende conjunctivitis.

bacteriele conjunctivitis
bacteriële conjunctivitis

Foto: Gzzz - Wikimedia (Creative Commons License 4.0).


DD: conjunctivitis gonorroica, virale conjunctivitis, droge ogen, allergische conjunctivitis, blepharitis, corneabeschadiging, rosacea.

Therapie:
R/ Chlooramfenicol-oogdruppels 0.5% (10 ml), 4-6 maal daags, of oogzalf 1% (5 g), 2-4 maal per dag.
R/ Fucithalmic (fusidinezuur ooggel) 2-4 maal daags. Fusidinezuur is werkzaam tegen de meest voorkomende verwekkers.
R/ Tetracycline oogdruppels 0.5% (10 ml), 6 maal per dag of oogzalf 1% (5 g), 4 maal per dag. Tetracycline is kort houdbaar.
Bovengenoemde middelen dienen te worden gebruikt tot 48 uur nadat de klachten verdwenen zijn. Indien binnen 72 uur geen verbetering optreedt, kan worden overgegaan op het gebruik van:
R/ Polytrim (polymyxine B / trimethoprim) oogdruppels 4 dd.
R/ Gentamicine 0.5% oogdruppels (5 ml), 4-6 dd 1-2 druppels.

Middelen als fluorchinolonen en aminoglycosiden moeten in reserve worden gehouden wegens hun sterke werkzaamheid; toepassing dient alleen onder geleide van een oogarts te gebeuren. Combinaties van antibiotica en corticosteroïden worden afgeraden.

Overige middelen:
R/ zinksulfaat oogdruppels 0.25% FNA (bij lichte irritatie van de conjunctivae), 1 druppel twee- tot zesmaal per dag in de conjunctivaalzak.


patientenfolder


Referenties
1. FTO training conjunctivitis. Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik (www.medicijngebruik.nl).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 H10.0 Mucopurulente conjunctivitis
ICD10 H10.0 Mucopurulent conjunctivitis
SNOMED 299699004 Infective conjunctivitis
DBC 28 Geen dermatologische diagnose