COUMARINE NECROSE home ICD10: R02

Coumarine necrose (warfarine-induced skin necrosis) is een acute haemorrhagische huidnecrose die in zeldzame gevallen kan optreden bij het gebruik of opstarten van warfarine of coumarine (Sintrom mitis). Coumarine necrose ontstaat meestal 3-10 dagen na het starten van acenocoumarol. Men denkt dat het ontstaat door een ongelijkmatig afnemen van de concentraties stollingseiwitten in het bloed, waarbij proteïne C en/of S (remmers) te snel dalen terwijl de andere stollingseiwitten nog niet voldoende verlaagd zijn. En het treedt op bij patiënten met een proteïne C deficiëntie of proteïne S deficiëntie (warfarin-induced skin necrosis in protein C or S deficiency). Zie ook onder purpura fulminans.

Coumarine necrose, hemorrhagische necrose ontstaan door Sintrom
Sintrom necrose

Therapie:
Droog beschermend verband, zolang mogelijk intact houden. Een droge necrose kan blijven zitten.
Bij verweking of infectie al het materiaal verwijderen (necrotomie). Zonodig antibiotica.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 R02 Gangreen, niet elders geclassificeerd: coumarine necrose
ICD10 R02 Gangrene, not elsewhere classified: coumarin necrosis
SNOMED 403659005 Coumarin necrosis
DBC 10 Geneesmiddeleneruptie