MEDISCHE CLASSIFICATIE (CODERING) SYSTEMEN (ICD-10 EN SNOMED) home ICD10: n.v.t.

De belangrijkste codering systemen voor de medische diagnose zijn de ICD-10 (International Classification of Disease) en de SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine).

ICD-10
De ICD-10 (International Classification of Disease versie 10) is wereldwijd het meest gebruikte systeem. Het is ontwikkeld en wordt bijgehouden door de World Health Organization (WHO). Het bestaat uit een letter en een nummer, bijvoorbeeld D23.9. Codes met en zonder punt worden gebruikt. Het systeem is oorspronkelijk bedoeld om ziekten onder te brengen in categorieën, om per categorie te kunnen rapporteren over morbiditeit en mortaliteit. Maar het wordt ook in veel landen waaronder Nederland gebruikt voor de facturering van zorgkosten. De vorige versie ICD-9 is begonnen in 1977 en werd nog gebruikt tot in 2015. De ICD-10 is opgestart in 1990. Sinds 2019 wordt er gewerkt aan de ICD-11, die een geheel andere opzet heeft; dit project zal nog jaren gaan duren. De ICD-10 heeft een enkelvoudige hierarchische structuur en bevat circa 155.000 verschillende ziektebeelden. Niet alle huidziekten zijn terug te vinden in de ICD-10, vooral de zeldzame diagnosen niet. Het systeem is ook niet bedoeld om alle diagnosen te bevatten. De SNOMED (zie onder) probeert dat wel. In sommige landen worden nog subnummers gehanteerd om diagnosen die onder een bepaalde code vallen te rubriceren, bijvoorbeeld D23.91, D.23.92, etcetera. Maar die coderingen verschillen per land en dit wordt niet ondersteund door de WHO.

In Nederland circuleert een landelijke diagnosecodelijst die door ambtenaren van VWS is gemaakt en die diagnosen vertaalt naar een ICD10 code en een DBC groep (bijvoorbeeld 01 acneïforme dermatosen). Deze lijst, die automatisch wordt ingeladen in de ziekenhuis systemen, is niet perfect, er staan fouten in zoals verkeerd uit het Engels vertaalde diagnosen en niet de goede bijbehorende ICD-10 code. Ook staan er veel verkeerde of niet meer bestaande SNOMED codes in, en de vertaling van ICD-10 code naar DBC code is soms onlogisch of duidelijk fout. Op huidziekten.nl staat een gecorrigeerde diagnoselijst (PDF bestand) en ook het onderliggende Excel bestand, met de juiste ICD-10 codes en een koppeling naar de bijbehorende SNOMED term en SNOMED code. Ook de zeldzame dermatosen zijn of worden aan deze lijst toegevoegd. Op dit moment bevat de lijst 3540 verschillende diagnosen, maar de lijst is zeker nog niet compleet en er komen bijna wekelijks nieuwe diagnosen bij. De DBC codes in deze lijst zijn niet aangepast, want deze codes worden door de overheid en zorgverzekeraars vastgesteld. Circa 20% van alle diagnosen valt onder de DBC diagnose groep 27 (Diagnose niet nader omschreven); dit zijn vooral de zeldzame diagnosen.

ICD-10 website: https://icd.who.int/browse10/2019/en
ICD-11 website: https://icd.who.int/browse11/l-m/en


SNOMED
Het SNOMED diagnosesysteem (Systematized Nomenclature of Medicine) is wereldwijd het meest gebruikte systeem voor de correcte naamgeving aan ziekten (nomenclatuur). De huidige versie, SNOMED Clinical Terms (SNOMED CT), bevat circa 311.000 unieke diagnosen, met een uniek code nummer. SNOMED probeert wel alle diagnosen te bevatten, in tegenstelling tot de ICD-10 waarin meerdere verschillende diagnosen onder dezelfde code worden gegroepeerd. Het SNOMED systeem heeft een meervoudige hierarchische opbouw: dat houdt in dat bijvoorbeeld de diagnose ‘Diffuse palmoplantar keratoderma of Thost-Unna’ te vinden is onder ‘Disorder of foot’, ‘Disorder of hand’, ‘Disorder of skin of lower limb’, ‘Disorder of skin of upper limb’, en onder ‘Hereditary diffuse palmoplantar keratoderma’. Het SNOMED systeem is te vinden op een website van de Engelse National Health Service (NHS) onder de naam snomedbrowser. De SNOMED browser heeft een zoekfunctie, vermeldt ook synoniemen en de corresponderende ICD-10 codes indien die bekend zijn (zie screenshot hieronder).

SNOMED website: https://snomedbrowser.com
NHS SMOMED webbrowser: https://termbrowser.nhs.uk


SNOMED diagnosesysteem


NCI Metathesaurus
NCI Metathesaurus is een zeer uitgebreide Amerikaanse diagnose thesaurus die verschillende andere bronnen combineert, waaronder SNOMED, the National Library of Medicine's UMLS Metathesaurus, en OMIM. NCI Metathesaurus bevat circa 3.600.000 biomedische concepten (8.000.000 trefwoorden) inclusief synoniemen, voorkeursterm, definitie, uit meer dan 100 verschillende bronnen. Een begrip als Futcher line, bijvoorbeeld, is niet te vinden in de ICD-10 of in SNOMED, maar wel in de NCI Metathesaurus.

NCI Metathesaurus website: https://ncimeta.nci.nih.gov/ncimbrowser

NCI Metathesaurus diagnosesysteem


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

14-06-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid