DEXAMETHASON EN DEXAMETHASON PULSETHERAPIE home ICD10: n.v.t.

Bij langdurig gebruik van corticosteroïden wordt in sommige gevallen dexamethason beter verdragen dan prednisolon / prednison. De mineralocorticoïde werking van dexamethason is minder (factor 7 minder), de anti-inflammatoire werking is krachtiger (1 mg dexamethason = 6.25 mg prednison).

omrekenen dexamethason naar prednison:    
dexamethason
tab à 0.5 of 1.5 mg
prednisolon afgerond    
0.5 mg
1 mg
1.5 mg
2 mg
2.5 mg
3 mg
4 mg
5 mg
6 mg
8 mg
10 mg
3 mg
6.25 mg
9.3 mg
12.5 mg
15.6 mg
18.75 mg
25 mg
31.25 mg
37.5 mg
50 mg
62.5 mg

5 mg
10 mg

15 mg
20 mg
25 mg
30 mg
40 mg
50 mg
60 mg


Dexamethason pulse therapie
Bij sommige ernstige auto-immuunziekten worden op 3 opeenvolgende dagen per maand megadoses prednisolon gegeven, bij voorbeeld 3 x 1 g. In plaats daarvan kan ook 200 mg dexamethason i.v. worden gegeven, of 300 mg oraal (dit moet apart door de apotheker worden gemaakt in tablet of capsule). Dexamethason werkt snel en heeft vrijwel geen mineralocorticoïd effect, het bijwerkingenprofiel is daarom iets gunstiger.

Indicaties voor dexamethason pulse therapie:
- TEN (toxische epidermale necrolyse)
- pemphigus vulgaris
- SLE
- dermatomyositis
- pyoderma gangrenosum
- systemische vasculitis


Dexamethason pulse therapie kan ook, in veel lagere doseringen worden voorgeschreven bij vitiligo. Daarbij wordt een schema gebruikt van 2.5 mg dexamethason op 2 opeenvolgende dagen van de week gedurende langere tijd.

Contra-indicaties: ernstige infecties, TBC, Cushing syndroom, ritmestoornissen, psychose, hypokaliëmie, diabetes, hypertensie, osteoporose, ulcus ventriculi, zwangerschap. Voorzorgsmaatregelen: X-thorax, Mantoux, IGRA. Dexascan als uitgangswaarde. Osteoporose profylaxe (Calcium, Vitamine D, Fosamax). NSAID's vermijden. Maagzuurremmers. Regelmatig lab onderzoek (Bloedbeeld, ontstekingsparameters, glucose). Controle door oogarts (glaucoom). Controle van de bloeddruk.


patientenfolder


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid