DIURETICA home ICD10: n.v.t.

Diuretica worden soms ten onrechte gebruikt door CVI patiënten die eigenlijk gezwachteld moeten worden in plaats van ontwaterd. Het omgekeerde komt ook voor: patiënten die verwezen worden voor zwachtelen naar die eigenlijk oedeem hebben boven de knie, in de bovenbenen, zelfs op de heupen, o.b.v. decompensatio cordis.

Indicaties voor diuretica zijn o.a. decompensatio cordis, hyperaldosteronisme, chronische nierinsufficiëntie, acute glomerulonefritis, nefrotisch syndroom, levercirrhose met ernstige hypoalbuminemie, lokaal oedeem door plaatselijk toegenomen vochtuittreding, hypertensie, specifieke stoornissen in de mineraalhuishouding: idiopathische hypercalciurie (thiazide). Niet bij premenstruele vochtretentie, periodiek of cyclisch oedeem, niet bij enkeloedeem door statische factoren.

Diuretica worden vaak voorgeschreven, vooral Lasix (furosemide) en kunnen geneesmiddelen reacties veroorzaken. Lasix (furosemide) 1 dd 40 mg kan worden vervangen door Burinex (bumetanide) 1 dd 1 mg.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

02-12-2021 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid