DRUG-INDUCED IGA DERMATOSE home ICD10: L13.8

Diverse geneesmiddelen kunnen een drug-induced lineaire IgA dermatose veroorzaken (zie tabel). De meest beruchte is vancomycine. De diagnose wordt gesteld op het klinisch beeld (blaren, string of pearls, soms target lesions met centraal een blaar) en een biopt, waarbij een IF biopt en het aantonen van een lineaire IgA depositie noodzakelijk zijn om de diagnose te kunnen stellen.

Drug-induced IgA dermatosis Drug-induced IgA dermatosis Drug-induced IgA dermatosis
drug-induced IgA dermatosis drug-induced IgA dermatosis drug-induced IgA dermatosis


DD: bulleuze toxicodermie, lineaire IgA dermatose, AGEP, psoriasis pustulosa, erythema exsudativum multiforme, dermatitis herpetiformis, pemphigus, bulleus pemphigoid, Stevens Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse.

Geneesmiddelen die IgA dermatose kunnen veroorzaken:
vancomycine (vaak)

acetaminophen
amiodaron
amlodipine
amoxicilline
Augmentin (amoxicilline / clavulaanzuur)
ampicilline
atorvastatine
captopril
cefamandol
ceftriaxon
ciclosporine
co-trimoxazol
diclofenac
fenytoïne
furosemide
gemcitabine
glibencamide
jodiumcontrast
imipenem
interferon
ketoprofen
lithium
moxifloxacine
naproxen
penicilline G
piroxicam
somatostatine
sulfamethoxazol / trimethoprim
verapamil
vigabatrin


Referenties
1. Chanal J, Ingen-Housz-Oro S, Ortonne N, Duong TA, Thomas M, Valeyrie-Allanore L, Lebrun-Vignes B, André C, Roujeau JC, Chosidow O, Wolkenstein P. Linear IgA bullous dermatosis: comparison between the drug-induced and spontaneous forms. Br J Dermatol 2013;169(5):1041-1048.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

21-12-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L13.8 Overige gespecificeerde bulleuze dermatosen: lineaire IgA dermatose door geneesmiddelen
ICD10 L13.8 Other specified bullous disorders: drug-induced IgA dermatosis
SNOMED 403633007 Drug-induced linear IgA disease
DBC 13 Inflammatoire dermatosen