ERYTHEMA MIGRANS ARCIFORME ET PALPABILE (EMAP) home ICD10: L98.8

Bij erythema migrans arciforme et palpabile (EMAP) ziet men annulaire, gegyreerde (arciforme) erythemateuze of livide lesies, vaak centraal op de rug, berustend op benigne T-cel proliferatie. Het is een variant van lymphocytic infiltration of the skin (m. Jessner) met een bijzondere klinische presentatie. Kenmerkend is de opvallende boogvormige (arciforme) configuratie. Behalve op de rug kan het ook elders op de romp (m.n. ook het coeur), de bovenarmen en de dijbenen voorkomen. De laesies hebben de neiging zich binnen dagen tot weken te verplaatsen (migrans) waarbij nieuwe laesies zich afwisselen met spontane regressie van oudere laesies. De oorzaak is onbekend.

erythema migrans arciforme et palpabile erythema migrans arciforme et palpabile
EMAP EMAP 1 week later

erythema migrans arciforme et palpabile erythema migrans arciforme et palpabile
EMAP EMAP


PA:
Dicht lymfocytair infiltraat. Immuno-histologisch is EMAP identiek aan M. Jessner. Mengbeelden zijn ook waargenomen bij één en dezelfde patiënt. Daarom neemt men aan dat het om dezelfde entiteit gaat. Toch is het vanwege de bijzondere vorm, het verspringend karakter (M. Jessner laesies zijn doorgaans meer persistent), en de voorkeurs lokalisatie op de rug (Jessner lesies bevinden zich vaker in het gelaat) nuttig om deze huidziekte als aparte entiteit te handhaven.

erythema migrans arciforme et palpabile
EMAP


Indeling van benigne T-lymfocyt infiltraten in de huid:
- morbus Jessner (lymphocytic infiltration of the skin)
- EMAP (erythema migrans arciforme et palpabile) als bijzondere klinische variant
- cutane lymfoide hyperplasie (lymphocytoma cutis benigna)

Mogelijk komt EMAP vaker voor dan in de literatuur is gemeld, doordat niet ieder behandelinstituut een verdere (klinische) onderverdeling maakt bij patiënten met lymphocytic infiltration of the skin.

Therapie:
Expectatief (gaat vaak vanzelf over), eventueel:
R/ Lokale steroiden graad III-IV.


Referenties
1. Steinmann A, Gummer M, Agathos M, Breit R. Erythema migrans arciforme et palpabile und Lymphocytic Infiltration of the Skin - unterschiedliche Erscheinungsformen derselben Entität? Hautarzt 1999;50:270-274.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L98.8 Overige gespecificeerde aandoeningen van huid en subcutis: erythema migrans arciforme et palpabile (EMAP)
ICD10 L98.8 Other specified disorders of skin and subcutaneous tissue: erythema migrans arciforme et palpabile (EMAP)
SNOMED 19719003 Benign lymphocytic infiltration of Jessner [specific SNOMED term missing]
DBC 13 Inflammatoire dermatosen