EFFLORESCENTIES, DIFFERENTIËLE DIAGNOSE home terug naar overzicht

Carbunkel, karbunkel
Omschrijving: Iedere van top tot teen gegeneraliseerde huidafwijking die overgaat in diffuse ontstekingsroodheid met vaak overvloedige schilfering.
karbunkel
Karbunkel
- conglomeraat van furunkels, meestal door S. aureus veroorzaakt
- pseudo karbunkels, DD van karbunkel:
  - pyoderma vegetans
  - pyoderma vegetans bij hidradenitis suppurativa
  - pyoderma gangrenosum
  - cutaan T-cel lymfoom
  - mycobacteriële infectie
  - diepe mycose


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid