EFFLORESCENTIES, DIFFERENTIËLE DIAGNOSE home terug naar overzicht

Purpura
Omschrijving: Rode, blauw-rode of paarse verkleuring van de huid door een bloeding (erytrocyten extravasatie), niet wegdrukbaar.
oorzaken - lekkage of beschadiging van capillairen
- kwetsbare capillairen (ouderen, corticosteroïdgebruik, bindweefselzwakte)
- trauma van de huid
- verhoogde bloedingsneiging (bloedverdunners, trombocytopenie).
entiteiten
Purpura pigmentosa progressiva
- purpura senilis / Bateman's actinische seniele purpura (spontane purpura of na trauma, meestal op de aan zon blootgestelde huid bij ouderen)
- Henoch Schönlein purpura (Henoch Schönlein vasculitis, purpura rheumatica), IgA-gemedieerde vasculitis met petechiën en/of palpabele purpura.
- purpura bij ernstige vitamine C-deficiëntie (ecchymosen en perifolliculaire petechieën ontstaan, vaak aan de onderbenen)
- purpura pigmentosa progressiva (PPP, Progressive Pigmentary Purpura, 'capillaritis').
   - peculiar progressive pigmentary disease oftewel purpura pigmentosa progressiva (Schamberg)
   - pigmented purpuric lichenoid dermatitis oftewel purpura pigmentosa lichenoides (Gougerot and Blum)
   - purpura annularis teleangiectodes (Majocci)
   - lichen aureus, een chronische aandoening met lichenoïde papels, asymmetrisch op één plaats op het lichaam
   - rode puncta, symmetrisch op de benen, later overgaand in roestkleurige plaques met lichenificatie en schilfering (Doucas-Kapetanakis)
   - soms gepaard gaande met acute pruritus (Loewenthal)
   - annulaire lesies, die overal op het lichaam behalve handpalmen, voetzolen en mucosa voorkomt (Hutchinson-Crocker).
- cutaneous collagenous vasculopathy
- acute purpura (purpura of petechieën t.g.v. plotselinge intravasculaire drukverhoging)
  b.v. petechieën op gelaat en nek na veelvuldig braken (Valsalva manoeuvre), hoesten, huilen.
- purpura door krabben bij pruritus m.n. t.g.v. insektenbeten, vlooien (onderbenen, kan soms lijken op vasculitis)
- purpura t.g.v. artefacten (factitia/iatrogeen)
   - afknellen extremiteit
   - vacuumcups op rug
   - stuwband (diagnostisch, Rumpel-Leede fenomeen)
   - zuigzoen (hickey)
   - zelfbeschading (painful bruising / Gardner Diamond syndroom)
- purpura t.g.v. lokale of systemische corticosteroïden.
- Ehlers-Danlos syndroom
- purpura bij amyloidosis
- purpura bij auto-inflammatoire aandoeningen
- purpura bij capillaire fragiliteit z.n.s.
- vasculitis
Zie verder onder vasculitis en leukocytoclastische vasculitis. Purpura als symptoom komt voor bij allerlei soorten vasculitiden zoals leukocytoclastische vasculitis, IgA vasculitis, Henoch Schönlein vasculitis, vasculitis nno, purpura van Waldenström, urticariële vasculitis, vasculitis bij bowel bypass syndrome, cryoglobulinemie, vasculitis bij reuma en SLE, ANCA-geassocieerde vasculitis, ziekte van Wegener, microscopische polyangitis, en Churg-Strauss syndroom. Ook bij Sweet syndroom, livedoid vasculopathie, perniones, cholesterol- en andere embolieën kunnen purpura ontstaan.
- purpura fulminans (o.a. meningokokkensepsis, proteine C en S deficiëntie en andere stollingsafwijkingen).
- trombopathieën
   - trombocytopenie (tekort aan trombocyten)
   - trombocytopathie (niet goed functioneren van trombocyten)
   - trombocytopenie e.c.i.
   - idiopatische trombocytopenische purpura
   - trombotische trombocytopenische purpura
   - DIC (diffuse intravasale stolling)
   - verworven trombocytopeniën (geneesmiddelen)
   - chemotherapie
   - leukemie
   - hypergammaglobulinemie
   - ziekte van Waldenström.
- antistolling
- vitamine K deficiëntie, leverfalen, hemofilie
- beginfase van een TEN
- hypercoagulabilitieit (coumarine necrose, proteïne C en S deficiëntie, lupus anticoagulans, livedoid vasculopathie, antifosfolipiden syndroom nno).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid