EFFLORESCENTIES, DIFFERENTIËLE DIAGNOSE home terug naar overzicht

Urticaria
Omschrijving: Vluchtige, vlakke, rode of bleke omschreven verhevenheid van de huid berustend op oedeem in de dermis, door vasodilatatie en verhoogde vasopermeabiliteit.
urticaria
Urticaria
gewone, spontane urticaria
angio-oedeem
giant urticaria
fysische urticaria
- urticaria factitia (dermografisme)
- warmte urticaria (cholinergische urticaria)
- koude urticaria
- druk urticaria
- urticaria solaris
- vibratory urticaria
contact urticaria
urticaria pigmentosa (mastocytose)
aquagene urticaria
hitte contact urticaria
familiale koude urticaria
hereditair angio-oedeem
verkregen C1-inhibitor deficiëntie
carboxypeptidase B deficiëntie
overige urticariële
(verheven) beelden
urticariële dermatitis (o.a. atopisch eczeem)
urticariële vasculitis
systemische lupus erythematosus
PUPPP
hypocomplementemische vasculitis
insectensteken
geneesmiddelenreactie
anafylactische reactie
erythema exsudativum multiforme (vroege fase)


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid