EPULIS home ICD10: L98.0

Epulis is een lokale (solitaire) zwelling van het slijmvlies (gingiva hyperplasie). Gingiva hyperplasie kan worden onderverdeeld in geïsoleerde ofwel solitaire laesies, bij 1 of 2 tanden of kiezen (epulis genoemd) en regionale (bij 3 of meer tanden) of gegeneraliseerde gingiva hyperplasie (bij alle of bijna alle tanden). Bij solitaire laesies (epulis) gaat het meestal om benigne reactieve aandoeningen zoals granuloma pyogenicum, fibrous epulis (peripheral fibroma), en giant cell granuloma. Granuloma pyogenicum van de gingiva kan ontstaan spontaan, in de zwangerschap, na trauma, rond cariës en bij infectie / ontsteking van de gingiva, o.a. bij tandwortel abcessen. Regionale en generaliseerde gingivahyperplasie wordt het meest gezien als geneesmiddelbijwerking en bij syndromen en onderliggende aandoeningen. Zie verder onder gingiva hyperplasie.

Gingiva hyperplasie Gingiva hyperplasie
epulis epulis

DD: cysten, verrucae, haemangioom, angioom, neurilemmoom, neurofibroom, osteofibroom, adenoom, lipoom, myxoma, myoblastoom, en ameloblastoma, torus, exostose, ziekte van Paget (botziekte), osteoma, doorbrekende tanden of kiezen; in zeer zeldzame gevallen plaveiselcelcarcinoom, melanoom, fibrosarcoom, Kaposi sarcoom, lymfosarcoom.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

10-11-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter