EPULIS home ICD10: K06.8

Epulis is een lokale (solitaire) zwelling van het slijmvlies (gingiva hyperplasie). Gingiva hyperplasie kan worden onderverdeeld in geïsoleerde ofwel solitaire laesies, bij 1 of 2 tanden of kiezen (epulis genoemd) en regionale (bij 3 of meer tanden) of gegeneraliseerde gingiva hyperplasie (bij alle of bijna alle tanden). Bij solitaire laesies (epulis) gaat het meestal om benigne reactieve aandoeningen zoals granuloma pyogenicum, fibrous epulis (peripheral fibroma), en giant cell granuloma. Granuloma pyogenicum van de gingiva kan ontstaan spontaan, in de zwangerschap (epulis gravidarum), na trauma, rond cariës en bij infectie / ontsteking van de gingiva, o.a. bij tandwortel abcessen. Regionale en generaliseerde gingivahyperplasie wordt het meest gezien als geneesmiddelbijwerking en bij syndromen en onderliggende aandoeningen. Zie verder onder gingiva hyperplasie.

DD: cysten, verrucae, haemangioom, angioom, neurilemmoom, neurofibroom, osteofibroom, adenoom, lipoom, myxoma, myoblastoom, en ameloblastoma, torus, exostose, ziekte van Paget (botziekte), osteoma, doorbrekende tanden of kiezen; in zeer zeldzame gevallen plaveiselcelcarcinoom, melanoom, fibrosarcoom, Kaposi sarcoom, lymfosarcoom.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 K06.8 Overige specifieke afwijkingen van gingiva en alveolaire kam: epulis
ICD10 K06.8 Other specified disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge: epulis
SNOMED 235002009 Pyogenic granuloma of gingiva
DBC 3 spacer Benigne tumoren

ICD10 K06.8 Overige specifieke afwijkingen van gingiva en alveolaire kam: epulis gravidarum
ICD10 K06.8 Other specified disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge: epulis gravidarum
SNOMED 713249002 Pyogenic granuloma of gingiva co-occurrent and due to pregnancy
DBC 3 spacer Benigne tumoren