GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSMIDDELEN DIE PROBLEMEN GEVEN BIJ G6PD DEFICIËNTIE home ICD10: D55.0


Tabel 1: Gecontra-indiceerde geneesmiddelen/voedingsmiddelen bij G6PD-deficiëntie:

acetanilide*
cotrimoxazol
dimercaprol
doxorubicine
fenazopyridine*
furazolidon*
glibenclamide
mepacrine (quinacrine)* 
methyleenblauw**
nalidixinezuur*
naftalene* 
niridazol*

nitrofurantoine
primaquine (max 30 mg per week gedurende 8 weken kan eventueel wel)
rasburicase
sulfacetamide*
succimer (dimercaptobarnsteenzuur)
sulfanilamide*
sulfapyridine
sulfasalazine (wordt in de darm omgezet in sulfapyridine en mesalazine)
tolonium*
trinitrotolueen (TNT)*
tuinbonen***


* Niet in Nederland in de handel.
** Hoewel geen geneesmiddel, moet men voorzichtig zijn met het gebruik van methyleenblauw bij onderzoek naar de doorgankelijkheid van eileiders tijdens laparoscopie.
*** Consumptie van tuinbonen kan bij sommige vormen van G6PD-deficientie ernstige hemolyse veroorzaken.


Tabel 2: Middelen waarbij voorzichtigheid geboden is:
Bij G6PD-deficiënte personen zonder anemie kunnen deze middelen in
therapeutische dosering gegeven worden (laag beginnen, Hb regelmatig controleren)

acetaminophen 
acetylsalicylzuur (Aspirine)
aminobenzoëzuur   
p-aminosalicylzuur*
aminopyrine* **
antazoline **
ascorbinezuur
chlooramfenicol
chloroquine en hydroxychloroquin **
colchicine
dapson ** (G6PD bepalen voor starten)
difenhydramine
fenazon* **
fenylbutazon (Butazolidin)
fenytoine
fytomenadion (vitamine K)
isoniazide
kinine (quinidine, quinine)
levodopa

menadione (vitamine K)
paracetamol 
phenacetin (Saridon)
probenecide
procainamide
proguanil
pyrimethamine
streptomycine*
sulfadiazine
sulfafurazol
sulfixosazole*
sulfaguanidine*
sulfamerazine*
sulfamethoxazol **
sulfamethoxypyridazine
tiaprofeenzuur
trimethoprim **
tripelennamine
trihexyfenidyl


* Niet in Nederland in de handel.
** Extra waakzaamheid geboden.


Zie voor meer informatie onder glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie. Zie ook de website www.g6pd.org

NB: Mesalazine wordt in Engelstalige literatuur ook genoemd als mogelijke veroorzaker van hemolytische anemie bij G6PD deficiëntie. Volgens de bijsluiter en het Nederlandse Geneesmiddelenkompas is het echter veilig. Er zijn geen publicaties bekend over mesalazine en G6PD, wel over sulfasalazine.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 D55.0 Anemie door glucose-6-fosfaat dehydrogenase [G6PD] deficiëntie
ICD10 D55.0 Anaemia due to glucose-6-phosphate dehydrogenase [G6PD] deficiency
SNOMED 62403005 Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency anaemia
DBC 28 Geen dermatologische diagnose