HAEMANGIOMA FRUCTUOSUM (haemangioma cutaneum) home ICD10: Q82.52

Een haemangioma fructuosum is een oppervlakkige variant van een hemangioom, ook wel strawberry hemangioma genoemd. Hemangiomen zijn de meest voorkomende tumoren op de kinderleeftijd. De meeste (90%) ontstaan al in de eerste levensmaand. Ze kunnen ook al bij de geboorte aanwezig zijn. Ze kunnen oppervlakkig zijn (uitstulpend) of diep, of gecombineerd diep en oppervlakkig. De oppervlakkige varianten worden ook wel haemangioma fructuosum genoemd, de diepe varianten haemangioma cavernosum, en de gecombineerde haemangioma fructuosum et cavernosum. In de nieuwe internationale terminologie is dit minder relevant en worden de verschillende varianten samengevat in het begrip hemangioma of infancy (HOI). Zie verder onder hemangiomen.

Haemangioma fructuosum, strawberry hemangioma Haemangioma fructuosum, strawberry hemangioma
haemangioma fructuosum haemangioma fructuosum

Haemangioma fructuosum, strawberry hemangioma Haemangioma fructuosum, strawberry hemangioma
haemangioma fructuosum haemangioom in regressie


patientenfolderHAEMANGIOMA CAVERNOSUM (haemangioma subcutaneum) home ICD10: D18.01

Caverneus hemangioom, diepere variant van hemangioma of infancy (HOI). Zie verder onder hemangiomen.

Haemangioma cavernosum
haemangioma cavernosumHAEMANGIOMA FRUCTUOSUM ET CAVERNOSUM home ICD10: Q82.52

Combinatie van oppervlakkig en diep (caverneus) hemangioom. Zie verder onder hemangiomen.

Haemangioma fructuosum et cavernosum
haemangioma gecombineerdHAEMANGIOMA PLANUM MEDIANUM ET SYMMETRICUM (Ooievaarsbeet) home ICD10: Q82.51

Haemangioma planum medianum et symmetricum is een oude term voor het oppervlakkige hemangioom in de nek, de naevus van Unna (synoniemen: ooievaarsbeet, Angels' kiss, stork bite, salmon patch). Zie verder onder naevus van Unna.

Naevus van Unna, ooievaarsbeet Naevus van Unna, ooievaarsbeet Naevus van Unna, ooievaarsbeet
ooievaarsbeet ooievaarsbeet ooievaarsbeet


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

20-01-2016 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter