HISTIOCYTAIRE AANDOENINGEN / HISTIOCYTOSIS home ICD10: D76.3

Histiocyt is een oude benaming voor dendritische cellen en macrofagen.
De histiocytaire aandoeningen kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen of klassen:

Klasse 1: Langerhans cell histiocytosis
De oudere termen histiocytosis X, eosinofiel granuloom, Abt-Letterer-Siwe, Hand-Schüller-Christian disease zijn hiermee komen te vervallen. Zie verder onder Langerhans cell histiocytosis

Klasse 2: Niet-Langerhanscel histiocytosen (reactieve, benigne proliferaties van histiocytaire cellen (vooral macrofagen)
- hemofagocytaire lymfohistiocytose
- infectie-geassocieerd hemofagocytair syndroom
- overige histiocytaire aandoeningen
- xanthoma disseminatum
- juveniel xanthogranuloom
- benigne cefale histiocytose
- gegeneraliseerde eruptieve histiocytose
- multicentrische reticulohistiocytose
- necrobiotisch xanthogranuloom
- dermatofibroom
- papulair xanthoom
- sinushistiocytose met massale lymfadenopathie
- reticulohistiocytoom

Klasse 3: Maligne histiocytaire aandoeningen (histiocytaire maligne lymfomen)
- acute monocytaire leukemie (zie leukemia cutis)
- maligne histiocytosis
- true histiocytair lymfoom


Langerhans cell histiocytose Juveniel xanthogranuloom Multicentrische reticuliohistiocytose
Langerhans histiocytosis juveniel xanthogranuloom reticulohistiocytosis

Langerhans cellen Langerhans histiocytose Histiocyten
Langerhans cellen Langerhans histiocytose histiocyten

Multicentrische reticulohistiocytose Multicentrische reticulohistiocytose Multicentrische reticulohistiocytose
multipele macrofagen multinucleaire reuscellen CD68 kleuring


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

15-03-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter