HYPERHIDROSIS PALMARIS / PLANTARIS home ICD10: R61.0

Bij hyperhidrosis van de handen en voeten (hyperhidrosis manuum en pedum, zweethanden, zweetvoeten) is de volgorde meestal eerst aluminiumpreparaten, dan iontoforese, dan Botox (alleen voor de handen, pijnlijk). Sommige anesthesisten kunnen een sympathicusblokkade uitvoeren bij hyperhidrosis palmaris.

R/ Aluminiumhydroxychloride oplossing 15% FNA (solutio aluminii hydroxychloridi 15% FNA), wordt gebruikt voor hyperhidrosis axillaris (de alcohol kan irriteren), palmaris en plantaris. Er bestaan speciale depflacons voor hyperhidrosis axillaris (op het recept vermelden anders wordt een fles afgeleverd voor gebruik op handpalmen en voetzolen). De oplossing enkele malen per week voor het slapen gaan aanbrengen en 's nachts laten intrekken, 's ochtends afwassen.
R/ Aluminiumchloride oplossing 20% FNA (solutio aluminii chloridi 20% FNA), gebruik net als bij aluminiumhydroxychloride oplossing 15% FNA.
R/ Aluminiumhydroxychloride crème 20% FNA (cremor aluminii hydroxychloridi 20% FNA). Enkele malen per week voor het slapen gaan aanbrengen en 's nachts laten intrekken, 's ochtends afwassen.
R/ Samengesteld aluinstrooipoeder FNA (conspergens aluminis compositum FNA / conspergens antihyperhydrosicum FNA). Wordt gebruikt bij hyperhidrosis van de oksels, handpalmen en voetzolen. De talk moet 1 x daags worden aangebracht en enkele uren intrekken, daarna afgewassen met water en zeep.
R/ aluminiumchloridehexahydraat 4, spiritus ketonatus dilutus ad 20.
R/ glutaaraldehyde 0.4, natriumbicarbonaat 0.07, aqua ad 20.
R/ Botox. Botox injecties in de handpalmen en nog meer in de voetzolen zijn erg pijnlijk, niet aan te bevelen. Daarnaast wordt sinds de invoering van het DOT systeem de behandeling van hyperhidrosis met Botox niet meer vergoed.

Zie ook: hyperhidrosis axillaris en pitted keratolysis.

Iontoferese
Er zijn publicaties verschenen die werkzaamheid van iontoforese claimen. Aanvankelijk waren dit alleen case reports en publicaties van lage kwaliteit, maar inmiddels zijn er ook gerandomiseerde trials gepubliceerd die een gunstig effect van iontoferese bij palmoplantaire hyperhidrosis rapporteren. In Nederland zijn online iontoforese apparaten te bestellen zoals de Drionic® en de Hidrex®. Voor meer informatie over de Hidrex apparatuur zie de website van Van der Bend (www.vanderbend.nl) onder consumentenproducten, overmatige transpiratie.

Drionic Drionic Drionic
Drionic Drionic Drionic

Iontoferese apparatuur
De 9 volt batterijen vervangen door adapters

Hidrex iontoforese apparatuur Hidrex iontoforese apparatuur Hidrex iontoforese apparatuur
Hidrex classic ion Hidrex classic ion voeten bakjes

Hidrex iontoforese apparatuur Hidrex iontoforese apparatuur Hidrex iontoforese apparatuur
voeten pads pads okselpads


De prijs van de Hidrex iontoforese set ligt tussen de 659 en 799 euro. Iontoforese apparatuur voor thuisbehandelingen wordt (nog) niet standaard vergoed. De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. Sommige maatschappijen verstrekken vergoedingen met een maximum van bijv. € 350.00, andere verzekeraars gaan uitsluitend akkoord na een verklaring van de specialist. Er zijn ook verzekeraars waarbij de patiënt vooraf toestemming moet vragen om in aanmerking te komen voor vergoeding. En in een aantal gevallen wordt er helemaal niets vergoed. Kortom, de patiënt moet contact op te nemen met de eigen verzekeringsmaatschappij voor vragen over de vergoeding. Via de website van van der Bend is een artsenverklaring te downloaden die de dermatoloog kan invullen. Dit document kan de patiënt als bijlage bij zijn schriftelijke verzoek tot vergoeding opsturen naar zijn zorgverzekeraar.


patientenfolder


Referenties
1. Delaunay L, Herail T, Sessler DI, Lienhart A, Bonnet F. Clonidine increases the sweating threshold, but does not reduce the gain of sweating. Anesthesia Analgesia 1996;83:844-848.
2. Brandrup F, Larsen PO. Axillary hyperhidrosis: local treatment with aluminum chloride hexahydrate 25% in absolute ethanol. Acta Derm Venereol 1978;58(5):461-465.
3. Naumann M. Evidence-based medicine: botulinum toxin in focal hyperhidrosis. J Neurol 2001;248 S1:31-33.
4. Sega-Hall GM, Smith P, Haworth AE. A case of isolated axillary hyperhidrosis successfully treated topically with 1% glycopyrronium cream. Clin Exp Dermatol 2006;31(6):825.
5. Jacob C. Treatment of hyperhidrosis with microwave technology. Semin Cutan Med Surg 2013;32:2-8. PDF
6. Van Everdingen JJE. Hoe behandelt men hyperhidrosis? Vademecum (permanente nascholing huisartsen) 1991;9:nr. 22
7. Goh CL. Aluminiumchloride hexahydrate versus palmar hyperhidrosis. Int J Dermatol 1990;29:368-370.
8. Midtgaard K. A new device for the treatment of hyperhidrosis by iontophoresis. Br J Dermatol 1986;114:458-488.
9. Kim DH, Kim TH, Lee SH, Lee AY. Treatment of Palmar Hyperhidrosis with Tap Water Iontophoresis: A Randomized, Sham-Controlled, Single-Blind, and Parallel-Designed Clinical Trial. Ann Dermatol 2017 Dec;29(6):728-734.
10. Dagash H, McCaffrey S, Mellor K, Roycroft A, Helbling I. Tap water iontophoresis in the treatment of pediatric hyperhidrosis. J Pediatr Surg 2017 Feb;52(2):309-312.
11. Rzany B, Bechara FG, Feise K, Heckmann M, Rapprich S, Wörle B. Update of the S1 guidelines on the definition and treatment of primary hyperhidrosis. J Dtsch Dermatol Ges 2018;16(7):945-952.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 R61.0 Gelokaliseerde hyperhidrosis: hyperhidrosis van oksel
ICD10 R61.0 Localized hyperhidrosis: hyperhidrosis of axilla
SNOMED 303089000 Hyperhidrosis of axilla
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 R61.0 Gelokaliseerde hyperhidrosis: palmoplantaire hyperhidrosis
ICD10 R61.0 Localized hyperhidrosis: palmoplantar hyperhidrosis
SNOMED 403375001 Palmoplantar hyperhidrosis
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven