HYPERKERATOSIS FOLLICULARIS ET PARAFOLLICULARIS IN CUTEM PENETRANS (Ziekte van Kyrle) home ICD10: L87.0

De ziekte van Kyrle (acquired perforating dermatosis) is een zeldzame eruptie van hyperkeratotische papels, meestal op de extremiteiten, bij patiënten met chronische onderliggende systemische ziekten, meestal nierinsufficiëntie of diabetes mellitus (met diabetische nefropathie). Het beeld is voor het eerst beschreven in 1916 door Kyrle onder de naam hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans.

De ziekte behoort tot de groep 'acquired perforating dermatoses' (perforerende dermatosen). Hiertoe behoren Kyrle’s disease, acquired perforating collagenosis, elastosis perforans serpiginosa, en perforerende folliculitis. De perforerende dermatosen zijn meestal geassocieerd met een systemische ziekte. Histologisch is er sprake van transepidermale eliminatie van eiwit, keratine in het geval van Kyrle disease, en collageen of elastine bij de andere perforerende dermatosen.

Er is nog enige onenigheid over de indeling en pathogenese. Sommige auteurs gebruiken de naam Kyrle’s disease ook voor een variant van prurigo nodularis die ontstaat na chronisch krabgedrag, als een eindstadium van geëxcorieerde folliculitis. En er zijn zeldzame case-reports over Kyrle disease als een genetisch bepaalde primaire perforerende dermatose (dus niet secundair aan onderliggende ziekten). Maar het merendeel beschouwt Kyrle’s disease als een verkregen perforerende dermatose bij nierinsufficiëntie, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de term acquired perforating dermatosis.

Het pathomechanisme is niet bekend. Hypothesen zijn infectie (folliculitis), abnormale keratinisatie en differentiatie van de epidermis bij chronische uremie, verhoogde concentraties fibronectine, hyperfosfatemie.

Klinisch beeld:
Bij Kyrle disease ontstaan hyperkeratotische papels, en noduli en plaques met daarin centrale keratine pluggen. Het wordt meestal gezien bij nierziekten, diabetes, of leveraandoeningen. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Begint meestal pas na het 30e levensjaar (30-50 jaar). Het begint als kleine papeltjes met schilferend oppervlak, die tot 1.5 cm groot worden en overgaan in roodbruine nodi met een centrale keratine plug (hoornmateriaal). Meerdere laesies kunnen conflueren tot grote plaques. Ontstaat meestal aan de benen, vooral aan de voorzijde, soms armen en hoofd-hals regio, de handpalmen en voetzolen zijn vrij. De belangrijkste klacht is hevige jeuk. De laesies verdwijnen uiteindelijk vanzelf, maar er verschijnen steeds weer nieuwe. Het kan ook Köbneren in huidbeschadigingen.

Kyrle disease Kyrle disease Kyrle disease
Kyrle disease Kyrle disease Kyrle disease


Geassocieerde ziekten:
- nierziekten (chronische nierinsufficiëntie, albuminurie, verhoogd kreatinine, polyurie)
- diabetes mellitus, diabetische nefropathie
- leverafwijkingen (alcoholische levercirrhose, maligniteiten lever en pancreas)
- decompensatio cordis
- tuberculose, pulmonale aspergillose
- atopisch eczeem, scabies, aids, endocrinologische afwijkingen

DD:
Prurigo nodularis, subacute prurigo, acquired reactive perforating collagenosis, perforerende folliculitis, persistant insect bites, folliculitis, furunculosis, multiple keratoacanthomen, dermatofibromen, psoriasis, hypertrofische lichen planus, verruca vulgaris, pityriasis rubra pilaris, ziekte van Darier, hyperkeratosis lenticularis perstans (m. Flegel).

PA:
Histologisch ziet men transepidermale eliminatie van keratotisch materiaal. Dit is abnormaal keratine, en geen collageen of elastine zoals bij de andere perforerende dermatosen (reactive perforating collagenosis, elastosis perforans serpiginosa, en perforating folliculitis). De epidermis toont een hyperkeratotische plug met basofiel debris boven een atrofische epidermis. De afwijking kan gelokaliseerd zijn rond een haarfollikel, maar wordt ook aangetroffen zonder relatie met haarfollikels. Soms is er ook orthokeratose, parakeratose of abnormale keratinisatie. In de dermis kan een granulomateus inflitraat met histiocyten en lymfocyten aanwezig zijn.

Therapie:
Kyrle’s disease is moeilijk te behandelen. Vanwege de zeldzaamheid zijn er geen gecontroleerde studies. Onderliggende ziekte bestrijden voor zover mogelijk. De plekken verdwijnen soms vanzelf, of na het starten van dialyse, of na niertransplantatie.

R/ keratolytica (salicylzuurzalf, ureumzalf).
R/ emollientia.
R/ lokale corticosteroïden, intralesionale corticosteroïden.
R/ Protopic (tacrolimus zalf 0.1%).
R/ orale antihistaminica (in combinatie met lokale corticosteroïden).
R/ tretinoine crème.
R/ isotretinoïne.
R/ UVB of PUVA therapie.

R/ doxycycline 1 dd 100 mg, minocycline 1 dd 100 mg.
R/ clindamycine 2-3 dd 300 mg gedurende minimaal 30 dagen.
R/ allopurinol 1 dd 100 mg.
R/ dupilumab (experimenteel, off-label - wordt niet vergoed).
R/ JAK-inhibitors (experimenteel, off-label - wordt niet vergoed).
R/ methotrexaat.
R/ itraconazol (case report, niet goed te begrijpen waarom dit zou werken).

mes Cryotherapie, elektrocoagulatie, CO2 laser, excisies.


Referenties
1. Tilz H, Becker JC, Legat F, Schettini APM, Inzinger M, Massone C. Allopurinol in the treatment of acquired reactive perforating collagenosis. An Bras Dermatol 2013;88(1):94-97.
2. Mullins TB, Sickinger M, Zito PM. Reactive Perforating Collagenosis. [Updated 2022 Aug 25]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459214.
3. Lukács J, Schliemann S, Elsner P. Treatment of acquired reactive perforating dermatosis - a systematic review. J Dtsch Dermatol Ges 2018 Jul;16(7):825-842.
4. Ye B, Cao Y, Liu Y. Successful treatment of acquired reactive perforating collagenosis with itraconazole. Eur J Med Res 2021 Jul 13;26(1):74.
5. Iyoda M, Hayashi F, Kuroki A, Shibata T, Kitazawa K, Sugisaki T, Sakai O. Acquired reactive perforating collagenosis in a nondiabetic hemodialysis patient: successful treatment with allopurinol. Am J Kidney Dis 2003;42(3):E11-13.
6. Harbaoui S, Litaiem N. Acquired Perforating Dermatosis. [Updated 2023 Feb 13]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539715/
7. Alsebayel MM, Alzaid T, Alobaida SA. Dupilumab in acquired perforating dermatosis: A potential new treatment. JAAD Case Rep 2022;28:34-36. Liu B, Wu Y, Wu X, Zhong X, Xue R, Zhang Z. Dupilumab improve acquired reactive perforating collagenosis characterized by type 2 inflammation. Front Immunol 2023;14:1240262.
8. Rice AS, Zedek D. Kyrle Disease. [Updated 2023 Jun 15]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: hhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532886/
9. Macca L, Vaccaro F, Li Pomi F, Borgia F, Irrera N, Vaccaro M. Kyrle disease: a case report and literature review. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2023 Nov;27(21):10705-10715.
10. Forouzandeh M, Stratman S, Yosipovitch G. The treatment of Kyrle's disease: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020 Jul;34(7):1457-1463.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

12-06-2024 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle]
ICD10 L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle]
SNOMED 34042008 Hyperkeratosis follicularis in cutem penetrans
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven