HYPERPIGMENTATIE t.g.v FYSISCHE FACTOREN home ICD10: n.v.t.

Chronische druk, frictie of chronisch krabben veroorzaakt mechanische hyperpigmentatie en verdikking van de epidermis (lichenificatie, dermatitis mechanica). Langdurige hitte applicatie en warmte-straling (speciaal het langgolvig infrarood) veroorzaakt soms grillige reticulaire hyperpigmentatie, a.g.v. een aspecifieke stimulatie van het celmetabolisme (calorische hyperpigmentatie of erythema ab igne). Bruin worden is ook een vorm van fysische hyperpigmentatie (actinische hyperpigmentatie). Ionizerende straling in een lage dosering kan na 2 weken hyperpigmentatie veroorzaken zonder dat er te voren erytheem optreedt. Het mechanisme van ionizerende straling op de melanocyt is waarschijnlijk hetzelfde als bij UV-B (en UV-C). Bij hogere dosis straling ontstaat behalve hyperpigmentatie ook atrofie, verlies van adnexen, elastose, teleangiectasia (poikiloderma, röntgendermatitis).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

23-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid