HYPOPIGMENTATIE EN DEPIGMENTATIE home ICD10: L81.6

Bij hypopigmentatie is het pigment verminderd, bij depigmentatie is het pigment geheel weg. Met de Wood's lamp is het verschil tussen hypo- en depigmentatie te zien.

Depigmentatie komt voor bij vitiligo, maar ook na bestraling, zonneschade, ulcera (atrofie), atrofie blanche, en lichen sclerosus et atrophicus. Tijdelijke depigmentatie (leukoderma) komt voor bij psoriasis, parapsoriasis, lichen planus, atopisch eczeem, syphilis, lepra, etc. Pseudoleukoderma (contrastverschillen, niet berustend op melanocytenbeschadiging) komt voor bij pityriasis versicolor, psoriasis, atopisch eczeem (pityriasis alba). Pseudoleukoderma angiospasticum berust op een gelokaliseerde vaatvernauwing (white spots of Bier's spots). Hypo- en depigmentatie kunnen ook ontstaan t.g.v. chemicaliën: zie tabel.

Hypopigmentatie kan vele oorzaken hebben. Het meest komt voor post-inflammatoire hypopigmentatie (atopisch eczeem, dermatomycose, pityriasis versicolor, pityriasis alba, psoriasis, lepra, progressieve maculaire hypopogmentatie, etc.). Hypopigmentatie kan ook voorkomen bij allerlei syndromen en huidafwijkingen, zoals albinisme, oculocutaan albinisme, X-gebonden oculair albinisme, "ash-leave like macule" bij tubereuze sclerose, naevus depigmentosis, morphea, hypomelanosis guttata idiopathica, incontinentia pigmenti achromians.

H.L. Tey schreef een overzichtsartikel over hypopigmentatie bij kinderen met daarin handige flowdiagrammen voor de differentiële diagnose:


DD hypopigmentatieGeneralized hypopigmentation with early onset (Bron: Tey HL. Acta Derm Venereol 2010).


DD hypopigmentatie
Localized hypopigmentation with early onset (Bron: Tey HL. Acta Derm Venereol 2010).


DD hypopigmentatie
Generalized hypopigmentation with late onset (Bron: Tey HL. Acta Derm Venereol 2010).


DD hypopigmentatie
Localized hypopigmentation with late onset (Bron: Tey HL. Acta Derm Venereol 2010).


Referenties
1. Tey HL. A Practical Classification of Childhood Hypopigmentation Disorders. Acta Derm Venereol 2010;90:6-11. PDF


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

27-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: hypopigmentatie nno (hypomelanosis)
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: hypopigmentation (hypomelanosis)
SNOMED 89031001 Hypopigmentation
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: hypopigmentatie van huid (hypomelanosis)
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: hypopigmentation of skin (hypomelanosis)
SNOMED 23006000 Hypopigmentation of skin
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: postinflammatoire hypopigmentatie
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: post-inflammatory hypopigmentation
SNOMED 277787003 Post-inflammatory hypopigmentation
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: idiopathische hypomelanosis guttata
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: idiopathic guttate hypomelanosis
SNOMED 1717003 Idiopathic guttate hypomelanosis
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: progressieve maculaire hypomelanose
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: progressieve macular hypomelanosis
SNOMED 403272001 Post-infective hypomelanosis [specific SNOMED term missing]
NCI CL936454 Progressieve macular hypomelanosis
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen

ICD10 L81.6 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming: pseudovitiligo bij sclerodermie
ICD10 L81.6 Other disorders of diminished melanin formation: pseudovitiligo in scleroderma
SNOMED 23006000 Hypopigmentation of skin [specific SNOMED term missing]
DBC 16 spacer Pigmentstoornissen