LYMFANGITIS CARCINOMATOSA home ICD10: C78.0

Lymfangitis carcinomatosa is een zeldzame en bijzondere vorm van metastasering van een carcinoom (meestal een plaveiselcelcarcinoom) waarbij de carcinoomcellen zich diffuus ophopen in de lymfbanen van de huid of van de longen, in de omgeving van de primaire tumor. Lymfangitis carcinomatosa wordt meestal in de longen gezien, bij metastasering van longkanker, maar het kan ook voorkomen in de huid. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij mammacarcinoom. Het is ook beschreven rondom plaveiselcelcarcinoom uitgaande van de huid.

Klinisch beeld:
Erytheem, soms met enige zwelling erbij (oedeem of induratie). Het beeld lijkt op cellulitis of erysipelas.

Lymfangitis carcinomatosa
lymfangitis carcinomatosa


DD: cellultis, erysipelas, röntgendermatitis, lymfoedeem.

Diagnostiek: één of meerdere biopten uit het erythemateuze gebied, specifiek op de aanvraag melden dat er gedacht wordt aan lymphangitis carcinomatosa. Histologisch ziet men de tumorcellen in de lymfbanen zitten.

Therapie:
Behandelen van de primaire tumor met chemotherapie of radiotherapie (lymfangitis gebied ruim meebestralen) of targeted therapy.


Referenties
1. van Kester MS, R.E. Genders RE, Quint KD. Een cellulitis met een maligne staartje. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2017;27:488-489.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

29-12-2019 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid