MEES' LINES home ICD10: L60.4

Mees' lines zijn witte horizontale (transversale) lijnen in de nagel. Ze hebben dezelfde kleur en curve als de lunula. Anders dan bij Beau's lines zijn er geen of nauwelijks groeven of deuken te zien of te voelen. De pathogenese is toch vrijwel hetzelfde, een tijdelijke verminderde groei of een groeistop van de nagels. Muehrcke's lines lijken klinisch erg op Mees' lines, maar komen voor in een specifieke situatie: hypoalbuminemie. Oorzaken van Mees's lines zijn arsenicum vergiftiging, selenium vergiftiging (selenosis), thalliumvergiftiging, koolmonoxidevergiftiging, chemotherapie, acitretine gebruik, ziekte van Hodgkin, hartfalen, nierziekten, lepra, malaria, andere koortsende ziekten.

Mees' lines, dwarse strepen in de nagel
Mees' lines


DD: Beau's lines, Muehrcke's lines. Zie ook onder nagelafwijkingen.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

05-11-2011 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid