MANAGEMENT JARGON home ICD10: n.v.t.

Steeds meer worden artsen geconfronteerd met managers in de gezondheidszorg. Het is belangrijk om het jargon goed te kennen. Hiervoor is een vertaal tabel opgesteld.


Management uitdrukking: Vertaling:
Manager Iemand wiens enige competentie bezuinigen is en die na 1-2 jaar weer vertrekt naar een andere functie
We zullen dit strak moeten monitoren We zien wel
Ombuigen Bezuinigen
Sturen op kwaliteit Bezuinigen
Ik neem dit mee Ik ga hier niets mee doen
Bedankt voor jullie input Dit was een zinloze vergadering
Ik zal kijken hoe we dit gaan aanvliegen Ik beloof niets
Borgen van kwaliteitsprocessen Iedereen die 'borgen' en 'kwaliteit' in één zin gebruikt kan op staande voet worden ontslagen zonder consequenties voor de kwaliteit van de zorg
Taakstelling Bezuiniging
Efficiency slag Bezuiniging
Lean werken Bezuinigen
Investeren en uitbreiden Deze termen worden alleen in het bedrijfsleven gebruikt, in de zorg zijn dit onbekende begrippen
Ik kom hier later op terug Vergeet het maar01-05-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid