NAEVUS COERULEUS / BLUE NEVUS (NAEVUS VAN TIÈCHE, ALLEN EN MASSON) home ICD10: D22.94

Een naevus coeruleus (blue nevus) is een scherp begrensde, meestal solitaire, blauwe tot blauwzwarte subepidermale vaste nodus. Bij dermatoscopie maar ook klinisch ziet men een duidelijke blauwe kleur. Blue nevus is de verzamelnaam voor blauw gekleurde, blauw doorschemerende moedervlekken. Ze kunnen vlak zijn, lichtverheven, of bolrond. De blauwe kleur wordt veroorzaakt door melanine wat diep in de dermis gelegen is. Dermale melanocytaire naevi zoals de naevus van Ota, naevus van Ito en de Mongolian spot zijn ook blauw, maar de naam blue nevus wordt gereserveerd voor solitaire laesies. De gewone blue naevi kunnen niet ontaarden in een maligne melanoom, bij de cellular blue naevi is er wel een (zeer kleine) kans daarop, vooral bij de lokalisatie op het behaarde hoofd.

Blue naevi kunnen worden onderverdeeld in 3 typen: de gewone blue nevus (blue nevus van Jadassohn en Tièche), die het meest voorkomt en op latere leeftijd kan verschijnen, de cellular blue nevus (naevus van Allen) en de cellular blue neuronevus (neuronaevus van Masson).
De gewone blue nevus is meestal bolrond (verheven), solitair, geheel of gedeeltelijk blauw, blauwgrijs of blauwzwart, en tussen de 0.5 en 1 cm groot. Ze kunnen overal voorkomen, maar de voorkeurslokalisaties (50%) zijn de handruggen en de voetruggen.
De cellular blue nevi komen minder vaak voor, zijn meestal bolrond (verheven), groot (1-3 cm), donker blauwzwart of blauwgrijs gekleurd, aanwezig vanaf de geboorte of kort daarna en hebben als voorkeurslokalisatie de billen, sacrale regio, de hoofdhuid, en in zeldzame gevallen de handruggen.

Blue nevus Blue nevus Blue nevus
blue nevus (Tièche) blue nevus (Tièche) blue nevus

Dermatoscoop Blue nevus Blue nevus
dermatoscoop: blauwe kleur dermatoscopie blue nevus dermatoscopie blue nevus

Blue nevus Blue nevus Blue nevus
dermatoscopie blue nevus dermatoscopie blue nevus cellular blue nevus (Allen)

Blue nevus Blue cellular neuronevus van Masson Blue cellular neuronevus van Masson
cellular blue nevus
(Allen)
cellular blue neuronevus
(Masson)
cellular blue neuronevus
(Masson)


DD: nodulair maligne melanoom, gepigmenteerd basaalcelcarcinoom, gepigmenteerd neurofibroom, gepigmenteerd dermatofibroom, hemangioom, fibroangioma, Kaposi sarcoma, angiosarcoma.

Gepigmenteerd basaalcelcarcinoom Nodulair melanoom
DD: gepigmenteerd BCC DD: nodulair melanoom

Hemangioom Hydrocystoma
DD: hemangioom DD: hydrocystoma


Therapie:
mes Excisie met een marge van 2 mm normale huid, of laten zitten. Hoewel excisie strikt genomen niet nodig is, omdat het om een benigne laesie gaat, is de praktijk dat dit soort laesies om twee redenen in toto worden geëxcideerd: om cosmetische redenen en om histopathologisch onderzoek te kunnen doen omdat er toch getwijfeld wordt.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

02-04-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid