BLUE NEURONEVUS (NAEVUS VAN MASSON) home ICD10: D22.94

Blue nevi worden onderverdeeld in 3 typen: de gewone blue nevus (blue nevus van Jadassohn en Tièche), die het meest voorkomt en op latere leeftijd kan verschijnen, de cellular blue nevus (naevus van Allen) en de cellular blue neuronevus (neuronaevus van Masson). De cellular blue nevi komen minder vaak voor, zijn meestal bolrond (verheven), groot (1-3 cm), donker blauwzwart of blauwgrijs gekleurd, aanwezig vanaf de geboorte of kort daarna en hebben als voorkeurslokalisatie de billen, en de sacrale regio.

Blue cellular neuronevus van Masson Blue cellular neuronevus van Masson
cellular blue neuronevus
(Masson)
cellular blue neuronevus
(Masson)


DD: gewone blue naevus, nodulair maligne melanoom, gepigmenteerd basaalcelcarcinoom, gepigmenteerd neurofibroom, gepigmenteerd dermatofibroom, hemangioom, fibroangioma, Kaposi sarcoma, angiosarcoma.

PA: scherp begrensde symmetrische laesie opgebouwd uit twee populaties melanocyten. Het ene type met een bleek cytoplasma en monomorfe celkernen ligt gelegen in dikke bundels, omgeven door de melanocyten van het andere type, dendritisch, met een grote hoeveelheid melanine.

Blue cellular neuronevus van Masson Blue cellular neuronevus van Masson
Masson's blue neuronevus Masson's blue neuronevus


Therapie:
Excisie. Hoewel excisie strikt genomen niet nodig is, omdat het om een benigne laesie gaat, is de praktijk dat dit soort laesies om twee redenen in toto worden geëxcideerd: om cosmetische redenen en om histopathologisch onderzoek te kunnen doen.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

02-04-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid