NAEVUS TELEANGIECTATICUS home ICD10: Q82.5

Naevus teleangiectaticus is een niet specifieke term voor een aangeboren of verworven afwijking opgebouwd uit teleangiëctasieën (gedilateerde capillairen). Bedoeld kan worden een n. flammeus (wijnvlek), een puur teleangiëctatische subvorm van de n. flammeus, een naevus van Unna (ooievaarsbeet), gelokaliseerde primaire teleangiëctasieën, een angioma serpiginosum, en soms de teleangiëctasieën bij m. Rendu-Osler. Naevus teleangiectaticus wordt als synoniem gebruikt voor zowel een n. flammeus als een naevus van Unna. Het is beter om de term niet meer te gebruiken maar alleen de specifiekere termen. Zie verder onder de betreffende hoofdstukken.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 Q82.5 Congenitale niet-neoplastische naevus: naevus flammeus
ICD10 Q82.5 Congenital non-neoplastic nevus: port-wine stain of skin
SNOMED 416377005 Port-wine stain of skin
DBC 25 Vasculaire dermatosen